foreningsstamma

Varmt välkommen på föreningsstämma 2019

Som medlem i föreningen Ung Företagsamhet i Sverige är du välkommen att delta i vår årliga föreningsstämma som äger rum i anslutning till SM i Ung Företagsamhet.

2019-04-15

Sverige

Föreningsstämman 2019 äger rum i Stockholm enligt följande:

Datum: Tisdagen den 7 maj
Tid: Registrering och fika från 09.30,  stämman pågår 10.00-11.45
Plats: Sal K11, Stockholmsmässan, Älvsjö

Alla medlemmar i Ung Företagsamhet i Sverige har rätt att närvara vid föreningsstämman men måste anmälas i förväg och senast den 2 maj till Anna Skiöldebrand Berg. Yttranderätt och rösträtt har ombud utsedda av medlemmar i regionala UF-föreningen. Kallelse med handlingar skickas till ordföranden och regionchefer samt de som redan anmält sig till föreningsstämman.
Läs mer om föreningsstämman här.

Varmt välkommen!

Nyheter