Entreprenörskap i undervisningen

Entreprenörskap är ett mångfacetterat begrepp. Det finns många olika sätt att förhålla sig till begreppet.

Sverige

 

För att underlätta elevernas förståelse för entreprenörskap kan följande perspektiv på begreppet användas som utgångspunkt i undervisningen:

Vad är en entreprenör?

”En företagsam person som ser möjligheter och gör något av dem.” (Se möjligheterna, sid 8)

Vem är entreprenör?

”Vi tänker inte bara på personer som har startat eget företag, utan även på människor som är starka, kreativa och pådrivande inom olika områden. Helt enkelt människor som tar ansar och får saker att hända!” (Se Möjligheterna, sid 9)

Entreprenöriella förmågor:

  • ser ett behov och hittar lösningar
  • tänker nytt och kreativt
  • kan presentera sig själv och sina idéer
  • tror på sig själv

(Se möjligheterna, sid 9)

Entreprenörskap, arbetsliv och företagande

”Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet.” (Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet; Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet)