Pedagogisk planering

Sverige

Pedagogisk planering utifrån LGR11 för varje moment i Vårt samhälle.
Ung Företagsamhet har tagit fram elevanpassade pedagogiska planeringar utifrån LGR11 som du som pedagog kan skriva ut och gå igenom med dina elever.

Syftet med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen som helhet leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare.

Varje planering innehåller en introducerande text om vad momentet handlar om, mål med undervisningen, vad ni ska göra och vad som kommer bedömas.

  • Modul 1: Samhället
  • Modul 2: Demokrati - Vad ska vi göra med den tomma lokalen?
  • Modul 3: Bygga ett samhälle.
  • Modul 4: Myndigheter, offentlig sektor, näringsliv och skatt.
  • Modul 5: Hur pengar cirkulerar.

Klicka här för att registrera dig så att du kan ta del av olika typer av pedagogisk planering av modulerna 1-5, exempel, tilläggsövningar och material.