Vice ordförande i Lärarnas Riksförbund ”Entreprenörskap är viktigt för skolan”

UF-företagande och entreprenörskap i skolan är viktigt för att förbereda elever inför arbetslivet. Det menar LR:s Anders Almgren.

2015-05-08

Sverige

Allt om SM i Ung Företagsamhet 11-12 maj

Anders har varit medlem i juryn för SM i Ung Företagsamhet de senaste åren. Under sitt juryarbete har han fått insikt i Ung Företagsamhets verksamhet och vad det betyder för lärare och elever.

Hur ser du som lärare på Ung Företagsamhets verksamhet?
   - Jag imponeras av kraften som finns i Ung Företagsamhet, vilket i min erfarenhet är något unikt i svensk skola. Det är sällan man som lärare kan, och har, möjlighet att engagera sig i något liknande och få så mycket tillbaka. Idag är så mycket reglerat i skolan och som lärare måste man ha frihet att kunna gå in helhjärtat för att nå resultat. Tyvärr har lärare och skolledning inte alltid möjlighet att skapa det utrymme som behövs. Ung Företagsamhet visar vad som kan ske när lärare får känna engagemang på riktigt. De engagerade lärarna får inte högre lön, de får inte bättre arbetsförhållanden men de får se ett konkret resultat av sitt engagemang.

 Vad har man som elev för nytta av att vara med och driva UF-företag?
   - Som jag förstått det har UF-företagande varit relativt begränsat till elever som läser ekonomi. Men på senare år har ramarna vidgats vilket jag tycker är väldigt positivt. Det är viktigt att man som elev kan se att oavsett vilka kunskaper man har, kan man göra något bra av det. Man vet inte vilka dörrar som öppnas i framtiden och det gäller att vara så förberedd som möjligt. Både med djup och bredd. Till exempel har de som läst estetiskt program lättast att få jobb efter gymnasiet i Skellefteå, kommunen där jag delvis är verksam, tack vare att deras utbildning är så bred och stimulerar till kreativitet. Betydelsen av kunskaper för Sverige som land är avgörande för vår framtid. Det handlar inte bara om att kunna sälja produkter, det finns många andra kunskaper som blir allt mer betydelsefulla i dagens tjänstesamhälle.

Hur ser du som lärare på Ung Företagsamhets verksamhet?
   - Det är viktigt att Ung Företagsamhet är med och breddar skolans verksamhet. Entreprenöriellt lärande kan vara ett abstrakt begrepp, men det blir väldigt lättförståeligt när Ung Företagsamhet är med och stöttar lärarna i projekten. Jag är själv lärare i svenska och tyska och ibland kan det vara svårt att visa den konkreta nyttan av mer teoretiska ämnen för ett framtida yrkesliv. Därför tycker jag att UF-företagande är ett bra verktyg för elever att vidga sina vyer och pröva sina vingar.

Nyheter