Gallerian / Göteborg / Amico UF

Amico UF

E-postadress: amico.uf1@gmail.com
Telefonnummer: 0725485248
Kultur & utbildning
Skola: Hvitfeldtska gymnasiet
Region: Göteborg
Typ: Kultur & utbildning
Amico UF:s reklamfilm

Om Amico UF

Affärsidé
Vi erbjuder föräldrar till barn mellan 2-5 år ett lärorikt spel. Vårat spel främjar lärande, minskar skärmtid och stärker föräldrars interaktion med sina barn.
Produkt
Vårt Lek och Lär spel innehåller 80 kort, 40 av dem är frågekort där barnen får en fråga med svarsalternativ och de resterande 40 är aktivitetskort där barnen får en aktivitet de ska utföra. Spelet går alltså ut på att du svarar på de frågor du får och utför de aktiviteter du får, om du klarar frågan eller aktiviteten så vinner du kortet. Du behåller kortet under spelets gång och den som först når 10 kort vinner!

Utvalda UF företag i Göteborg

Om UF-gallerian

På denna webbplats tillhandahåller vi en digital galleria där UF-företag kan profilera sina produkter. Respektive UF-företag är ensamt ansvarigt för informationen som den publicerar eller på annat sätt förmedlar. Ung Företagsamhet är inte ansvarig för UF-företagens information och är inte involverade i de eventuella köp du gör med anledning av ditt besök på webbplatsen. Om du har några frågor om de produkter som UF-företagen säljer, rekommenderar vi dig att kontakta UF-företagen direkt. Läs mer här!