Vårt samhälle

Vårt samhälle är ett läromedel som riktar sig till dig som undervisar i grundskolans tidiga år. Här får eleverna fundera och arbeta med begrepp som demokrati, pengar och samhällets uppbyggnad. Det finns flera tilläggsövningar till läromedlet. Registrera dig som lärare så får du ta del av dem. Beställ läromedlet här.

Om läromedlet

Eleverna får praktisk övning i att förstå vad ett samhälle är, hur beslut fattas och hur pengar cirkulerar i en ekonomi. Eleverna får träna sina samarbets- och problemlösningsförmågor genom utmanande, kreativa och roliga övningar.

Klicka här!