Framtidskoll Uppsala län

Framtidskoll

En halvdags inspirationsföreläsning för elever i årskurs 9 -  föreläsningen ska inspirera och engagera deltagarnas drömmar, mål och tankar om yrkesval, samt sprida kunskap om arbetsmarknad, privatekonomi och entreprenörskap. Framtidskoll är ett samarbete med Sparbanksstiftelsen i Upland, Swedbank och näringslivet.

UF regler

Framtidskoll är en kostnadsfri inspirationsföreläsning som ska bidra till att sätta skolans undervisningen i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra elevernas möjligheter att göra aktiva medvetna val för sin framtid samt förmågan att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (Lgr11, 2:6 skolan och omvärlden) ska:
Eleverna få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Vi bjuder in er att komma till en aula utanför skolan, där elever från flera olika skolor kommer att få sammanstråla och uppleva Framtidskoll tillsammans. Halvdagen består av tre pass, tiden är beroende på vad ni bokat antingen kl. 09:00-11:30 eller 13:30-16:00. 

Under rådande omständigheter med covid-19 kommer vi självklart att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi hoppas att vi ska kunna genomföra Framtidskoll i form av fysiska träffar efter höstlovet, som vi har planerat för, men om det införs restriktioner mot det kommer vi att ställa om till digitalt Framtidskoll. Upplägget blir i stort sett detsamma men era klasser tittar på livesändning i sitt klassrum istället. 


Dagens tre olika pass

Ung Företagsamhet - entreprenörskap

Vad är en entreprenör och kan vem som helst bli det? Styrkor och svagheter. Hur motgångar kan bli lärdomar, entreprenöriella förmågor, självkännedom och möjligheterna med UF-företagande. 

Arbetsförmedlingen och näringsliv - Jobbkoll

Vikten av första intrycket, vad man bör tänka på vid en anställningsintervju samt social kompetens. Olika vägar att gå inom arbetslivet, bristyrken, framtidsyrken och sommarjobb. Tips och information för att kunna göra medvetna val inför sitt kommande arbetsliv. Representanter från näringslivet berättar om sin bransch och ger sina bästa tips inför elevernas kommande yrkesliv!

Swedbank – Din ekonomi. Din framtid

En inspirerande och rolig föreläsning inom ämnet privatekonomi.  Vi berättar om att spara och låna, om internetbedrägerier och att göra smarta ekonomiska val inför vuxenlivet. Genom kunskap och medvetna val kan eleverna påverka sin framtid och få råd att förverkliga sina drömmar.


Dagens schema (tiden ändras beroende på förmiddag eller eftermiddag)

08.45  Insläpp i aulan

09.00  Välkomna! Ung Företagsamhet - Entreprenörskap

09.30  Paus

09.45  Jobbkoll

10.30  Paus

10.45  Swedbank – Din ekonomi. Din framtid.

11.15  Frågor och summering av dagen. Kort utvärdering.

11.30  Tack för idag!


Läromedel

Inför Framtidskoll får alla deltagande klasser en uppsättning av läromedlet Min Framtid och ekonomi från Ung Företagsamhet (kostnadsfritt tack vare finansiering från Sparbanksstiftelsen i Upland) som är en del i ett långsiktigt arbete att stärka elevernas entreprenöriella förmågor, självkännedom och medvetenhet. Se gärna vår inspirationsfilm om läromedlet!

Inspirationsträff för pedagoger

Vid bokning av Framtidskoll bokas av en Inspirationsträff in senast 3 veckor innan genomförandet av Framtidskoll. Inspirationsträffen är ca 60 minuter, och deltagare är främst pedagoger som undervisar i åk 9 samt SYV. Men självklart är alla pedagoger som vill vara med välkomna - även från åk 7 och 8. På träffen går vi igenom upplägget kring Framtidskoll och förslag på användning av läromedlet. 

Framtidskoll - En uppskattad dag på grundskolorna

Framtidskoll är en mycket uppskattad föreläsning! Läsåret 2019/2020 träffade vi över 1000 elever runt om i Uppsala län och 100% av skolorna vill att vi kommer även nästkommande år och har varit mycket nöjda med dagen.

Biträdande rektor;
"Jag har hört många nöjda elever och lärare som har deltagit, kul. Det känns så bra att eleverna får lite perspektiv och ser framåt. De har prao i vår och sedan står det inte på förrän det är dags för eleverna att börja tänka på gymnasievalet."

Elever; 
"Jag tycker att detta har varit väldigt lärorikt och jag tycker att det var en bra upplevelse. Nu känner jag mig motiverad till att ta tag i bland annat mitt sparande och att försöka skaffa referenser och erfarenheter från lärare eller sommarjobb eller ett jobb på sidan av"

”Intressant och mycket lärorikt, är jätteglad att vi fick den här möjligheten."


Bokning inför höstterminen 2020

Vid bokning brukar det vara SYV som är kontaktperson för Framtidskoll, men det går självklart bra med lärare eller rektor istället om det passar er skola bättre. Efter bokning mailas all information om dagen, skolans förberedelser och annan information till er kontaktperson.

9 oktober - Uppsala kommun - Digital Framtidskoll - PLATSER KVAR

23 oktober - Heby kommun

4/11 - Uppsala kommun - Fyrisskolans aula - PLATSER KVAR

11/11 - Uppsala kommun - Fyrisskolans aula - FÅ PLATSER KVAR

26/11 - Uppsala kommun - Fyrisskolans aula - PLATSER KVAR

v.47 - Östhammars kommun 


Om ni tillhör Uppsala kommun kan ni anmäla er här.

Tillhör du en annan kommun eller har några frågor kontakta Elin med kontaktuppgifter nedan.

 

Kontakt

Elin Henningsson
Projektledare, Uppsala
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.