Framtidskoll

Framtidskoll

En dag om framtiden för elever i årskurs 9. Framtidskoll är en kostnadsfri inspirationsföreläsning om framtid, jobbkoll, entreprenörskap och privatekonomi som Ung Företagsamhet håller tillsammans med Sparbankstiftelsen i Uppsala runt om i Uppsala län.
Under höstterminen 2020 kommer Framtidskoll genomföras digitalt via live-sändning.

UF regler

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden i skolan. Dagen ska bidra till att sätta skolans undervisningen i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna.
Vi vill synliggöra elevernas möjligheter att göra aktiva medvetna val för sin framtid samt förmågan att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (Lgr11, 2:6 skolan och omvärlden) ska:
Eleverna få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.


Upplägget
Inledning

Föreläsning 1: Entreprenörskap - Ung Företagsamhet berättar utifrån egna livserfarenheter om entreprenörskap, gymnasieval och självkännedom.

Paus

Föreläsning 2: Jobbkoll - Passet ska innehålla praktisk, målgruppsanpassad och användbar kunskap om arbetsmarknad, framtidsjobb, sommar-/extrajobb, hur ett CV ska utformas och varför anställningskontrakt är viktigt.

Paus

Föreläsning 3: Din ekonomi. Din Framtid – En representant från Swedbank eller sparbankerna berättar på ett inspirerande sätt om allt eleverna behöver veta för att få en sund och hållbar privatekonomi både nu och i framtiden.

Utvärdering och Avslut

Läromedel
Inför dagen får skolorna läromedlet Min Framtid och ekonomi från Ung Företagsamhet (kostnadsfritt tack vare finansiering från Sparbanksstiftelsen i Upland) som är en del i ett långsiktigt arbete att stärka elevernas entreprenöriella förmågor, självkännedom och medvetenhet. Vid bokning av Framtidskoll bokar skolan upp en dag då läromedlet tas i mot och en kortare workshop hålls för lärarna - även detta kostnadsfritt.

Läromedlet Min framtid och ekonomi kombinerar ämnen om elevens självmedvetenhet, yrkesval, ekonomi och entreprenörskap. Se gärna vår inspirationsfilm om läromedlet!

Framtidskoll - En uppskattad dag på grundskolorna
Framtidskoll är mycket uppskattat. Läsåret 2019/2020 träffade vi över 1000 elever runt om i Uppsala län och 100% av skolorna vill att vi kommer även nästkommande år och har varit mycket nöjda med dagen.

Biträdande rektor;
"Jag har hört många nöjda elever och lärare som har deltagit, kul. Det känns så bra att eleverna får lite perspektiv och ser framåt. De har prao i vår och sedan står det inte på förrän det är dags för eleverna att börja tänka på gymnasievalet."

Elever; 
"Jag tycker att detta har varit väldigt lärorikt och jag tycker att det var en bra upplevelse. Nu känner jag mig motiverad till att ta tag i bland annat mitt sparande och att försöka skaffa referenser och erfarenheter från lärare eller sommarjobb eller ett jobb på sidan av"

”Intressant och mycket lärorikt, är jätteglad att vi fick den här möjligheten."

Bokning
Under höstterminen 2020 kommer Framtidskoll genomföras digitalt via live-sändning.
Aktuella datum: inväntar datum

Vill du boka in Framtidskoll på din skola? Kontakta Elin med kontaktuppgifter nedan.

 

Kontakt

Elin Henningsson
Projektledare, Uppsala