Framtidskoll i Jönköpings län 2023

- ett samarbete mellan Swedbank, OnePartnerGroup, Skill, Teknikcollege och Arbetsförmedlingen

Framtidskoll stärker elevernas valkompetens och entreprenöriella mindset!

Framtidskoll är ett kostnadsfritt utbildningskoncept där elever i årskurs 8 eller 9 får en temadag fylld av inspiration. Vi tar upp aktuella ämnen som gymnasieval, entreprenörskap, framtidens arbetsmarknad, cv och personligt brev och privatekonomi. Årskurs 8 erbjuds dagen under våren och årskurs 9 under hösten för att på bästa sätt ge eleverna kunskaper inför gymnasievalet och framtida vuxenliv.

Framtidskoll har koppling till läroplanens kapitel 2 och är väl anpassat till studie- och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla skolämnen.

Mer info och bokning

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

Skill
Teknikcollege

Kontaktperson

Rebecca Johansson
Projektledare
Kontakta mig om:
Du har frågor om eller önskar information om vårt arbete på grundskolan.