Framtidskoll i Jönköpings län

Vad är Framtidskoll? 

I Jönköping erbjuder vi niondeklassare en temadag där vi pratar om jobb, framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom, cv-koll och privatekonomi. Framtidskoll är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Swedbank och Arbetsförmedlingen.

”JAG ÄR TOPPENNÖJD MED DAGEN. ÖVERTRÄFFADE MINA FÖRVÄNTNINGAR”

Dagen görs möjlig tack vare Sparbankstiftelsen Alfa.  

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Dagen ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Intresseanmälan - förhandsinformation HT21

Är du intresserad av att få förhandsinformation inför Framtidskoll hösten 2021? Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig under våren 2021 innan vi öppnar upp anmälan.

Vill du få mer information redan nu kontaktar du Rebecca Johansson: rebecca.johansson@ungofretagsamhet.se eller 036-336 69 26

En uppskattad dag på grundskolorna

Hösten 2019 träffade vi över 1100 elever runt om i Jönköpings län och hösten 2020 över 1300 elever. Framtidskoll är en uppskattad dag ute på skolorna:

Lärarna tyckte:

”Viktig dag för eleverna. Bra att det kommer folk utifrån, från verkligheten och föreläser för eleverna…”

”Hoppas att ni återkommer nästa år - till våra blivande åk 9-elever. Nu vet vi vad mycket nyttig information som ni kommer med.”

Eleverna tyckte:

”Finns inget jag saknade men tyckte att hela dagen var väldigt intressant och det var inspirerande att se alla dessa människor som lyckats med sitt liv och vill förmedla hur jag ska göra för att lyckas med mina drömmar.”

”Mycket intressant och lärorik dag. Tycker det är bra att det finns sådana dagar.”

”Jag tycker det är jättebra av er att komma ut till skolorna, de hjälper verkligen. Allt va super.”

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

Kontaktperson

Rebecca Johansson
Projektledare
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller Syv och vill veta mer om entreprenörskap på grundskolan.