Framtidskoll i Jönköpings län

Vad är Framtidskoll? 

I Jönköping erbjuder vi niondeklassare en temadag där vi pratar om jobb, framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom, cv-koll och privatekonomi. Framtidskoll är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Swedbank och Arbetsförmedlingen.

”JAG ÄR TOPPENNÖJD MED DAGEN. ÖVERTRÄFFADE MINA FÖRVÄNTNINGAR”

Dagen görs möjlig tack vare Sparbankstiftelsen Alfa.  

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Dagen ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Bokning och förberedelser

Är du intresserad av att få förhandsinformation inför Framtidskoll hösten 2021? 

Framtidskoll - En uppskattad dag på grundskolorna

Framtidskoll är mycket uppskattat. Läsåret 2019/2020 träffade vi över 1100 elever runt om i Jönköpings län och 100 procent av skolorna vill att vi kommer även nästkommande år och har varit mycket nöjda med dagen.

Lärarna tyckte:

”Ekonomi-pass: Den lektionen/delen vill jag lyfta fram. Han hade exempel som eleverna förstod och det var tyst och lugnt när han pratade. Det var inte för mycket och heller inte över elevernas huvuden. Mycket bra!”

”Hoppas att ni återkommer nästa år - till våra blivande åk 9-elever. Nu vet vi vad mycket nyttig information som ni kommer med.”

Eleverna tyckte:

”Finns inget jag saknade men tyckte att hela dagen var väldigt intressant och det var inspirerande att se alla dessa människor som lyckats med sitt liv och vill förmedla hur jag ska göra för att lyckas med mina drömmar”

” Mycket intressant och lärorik dag. Tycker det är bra att det finns sådana dagar.”

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

Kontaktperson

Rebecca Johansson
Projektledare
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller Syv och vill veta mer om entreprenörskap på grundskolan.