Vad är Framtidskoll?  

Framtidskoll är en kostnadsfri temadag för åttonde och niondeklassare där vi pratar om jobb, framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom, cv-koll och privatekonomi. Åk 9 möts upp under höstterminen och åk 8 under vårterminen. Framtidskoll är framtaget av Ung Företagsamhet och Swedbank och genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen och rekryteringsbolaget OnePartnerGroup. Dagen görs möjlig tack vare Sparbankstiftelsen Alfa. 

”JAG ÄR TOPPENNÖJD MED DAGEN. ÖVERTRÄFFADE MINA FÖRVÄNTNINGAR”

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande: 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Upplägg och bokning

En uppskattad dag på grundskolorna

Lärarna tycker:

”Entreprenörskap - exempel med UF och förankring i ungdomarnas liv/gymnasieval. Intressanta ämnen Det är bra att det finns ett samlat grepp kring de frågor som tas upp under dagen. ... Föreläsarna var professionella och innehållet genomtänkt - det var en lärorik dag för eleverna!”

"Samverkan skola arbetsliv- så skolan inte bara blir en isolerad del utan faktiskt en del av världen utanför. Inspirerande.”

”Viktig dag för eleverna. Bra att det kommer folk utifrån, från verkligheten och föreläser för eleverna…”

”Hoppas att ni återkommer nästa år - till våra blivande åk 9-elever. Nu vet vi vad mycket nyttig information som ni kommer med.”

Eleverna tycker:

Jag tycker att det var en lärorik undervisning om hur man på olika sätt kan tänka för att få en så bra framtid som möjligt. Jag personligen känner mig mycket säkrare på mina drömmar och hur jag ska kunna uppnå dem efter denna dag."

"Jag tyckte det var bra upplägg. Bra presentationer och ni fokuserar på rätt saker som krävs för att vi elever och individer skall få en bättre kunskap inför vårt framtida liv."

"Man fick en bättre blick över hur det ser ut om när du ska göra ditt val och hur det är att vara ute i arbetet eller skriva ett brev till ansökan av jobb."

"Jag tyckte de var kul o fick många tips hur jag ska spara pengar!! Ska lägga undan pengarna direkt när jag får dem."

"Fick lära mig vad entrepenörer gör och en större övertygelse om vad jag ska gå på gymnasiet"

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

Kontaktperson

Rebecca Johansson
Projektledare
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller Syv och vill veta mer om entreprenörskap på grundskolan.