Frågor vi driver och vad vi vill

Ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat unga i entreprenörskap. Vi är en ideell och politiskt obunden organisation, som finns över hela landet. Vi inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor – för en positiv samhällsutveckling. Vi jobbar för ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet.

Vi verkar för mer entreprenörskap i skolan

Ung Företagsamhet verkar för att ge alla unga, oavsett bakgrund, chansen att utveckla sin företagsamhet under sin skolgång. Vi står redo att stötta fler skolor och lärare, för att ge fler elever möjligheten att lära sig entreprenörskap under hela sin skolgång. Men för att göra det behöver förutsättningarna ändras.

Vi vill att

  • entreprenörskap finns i ämnen inom grundskolan (samhällskunskap och teknik) och inte bara i en portalparagraf i läroplanen för grundskolan. Så eleverna verkligen får träna sina entreprenöriella färdigheter tidigt
  • entreprenörskapskursen/ämnet görs obligatorisk på fler gymnasieprogram, exempelvis där det redan finns i examensmålen (men eleverna har inte kursen/ämnet)
  • entreprenörskursen/ämnet görs tillgänglig som individuellt val på samtliga gymnasieprogram genom ett tillägg i gymnasieförordningen
  • entreprenörskursen/ämnet ger meritpoäng
  • regelverket för UF-företagare förenklas. 

Vi anser att en ökad ung företagsamhet ger kraft till en positiv samhällsförändring. Genom entreprenörskap får eleverna utlopp för sina kreativa idéer, utvecklar förmågor som att samarbeta, ta ansvar och får ökat självförtroende. De rustas helt enkelt för att bättre kunna möta vidare skolgång och arbetsliv.