42 år av Ung Företagsamhet


Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Organisationen har alltså funnits i 40 år, men det allra första UF-företaget startade redan 1919 i den amerikanska delstaten Massachusetts.

Vi utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt.

Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi samt utbildningen UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk bestående av före detta UF-företagare. Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare, elever och skolledare. Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred kompetens inom entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

Antal regioner där Ung Företagsamhet har verksamhet: 24 (24)
Antal elever som driver UF-företag: 37 054 (36 273)
Antal UF-företag: 11 800 (11 570)
Antal UF-lärare: 1 783 (1 760)
Antal skolor där UF-företagande erbjuds: 628 (612)
Antal kommuner där UF-företagande erbjuds: 202 (204) 
Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: 560 854

Siffrorna inom parentes avser läsår 2021/2022

Källa: Ung Företagsamhets egen statistik

Fler och fler elever och lärare tar även del av våra grundskoleläromedel. Varje år tar över 45 000 elever i årskurs 1-9 del av våra läromedel Vårt samhälleSe möjligheterna och Min framtid och ekonomi.

Se filmen om hur allt startade

Föreningen Ung Företagsamhet i Sverige

Organisationsnummer: 822001-4263
Adress: Box 5501, 114 50 Stockholm

Kontakta oss

DU KAN GÖRA SKILLNAD

Fyra smarta sätt att investera i Ung Företagsamhet

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.