Våra resultat

Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra. Här kan du läsa mer om våra resultat. På gymnasiet ökar antalet elever som driver UF-företag för varje år. I nedanstående graf syns utvecklingen från 1980, året då Ung Företagsamhet grundades. 

Antal UF-företagare sedan 1980

Antal regioner där Ung Företagsamhet har verksamhet: 24 (24)
Antal elever som driver UF-företag: 38 824 (37 054)
Antal UF-företag: 12 396 (11 800)
Antal UF-lärare: 1 797 (1 783)
Antal skolor där UF-företagande erbjuds: 631 (628)
Antal kommuner där UF-företagande erbjuds: 197 (202) 
Antal elever som drivit UF-företag sedan starten 1980: 599 678


Siffrorna inom parentes avser läsår 2022/2023
Källa: Ung Företagsamhets egen statistik

Fler och fler elever och lärare tar även del av våra läromedel, material, stöd och aktiviteter på grundskolan. Med över 12 000 registrerade lärare från grundskolans 4 700 skolenheter har vi närvaro på över 50 procent av dessa. 

Forskarrapporter
Junior Achievement Danmark har tagit fram tre forskningsrapporter som visar att ju tidigare unga får börja med entreprenörskap, desto större effekt får det.

I licentiatuppsatsen What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School från 2017 slår forskaren Steven Hunter Lindqvist fast att den som driver UF-företag även utvecklar förmågor som inte bara har med företagandet att göra. Samarbete, muntlig kommunikation, planering, ansvarstagande och självförtroende är färdigheter som de flesta elever i studien säger att de utvecklar under sitt UF-år.

UF-företagare får högre medelinkomst

År 2016 togs rapporten En regional analys av UF-företagare och företagsamhet fram som visar på att det inte spelar någon roll var i Sverige man bor för att uppnå effekterna av UF-företagande. Kommuner som arbetar strategiskt med näringslivsutveckling och samarbetar med Ung Företagsamhet skapar fler jobb och bidrar till att invånarna stannar kvar eller flyttar tillbaka till sin hemkommun i högre utsträckning.

Rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap - en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande från 2013 av docent Karl Wennberg vid Stockholm School of Economics och Niklas Elert på Ratio, visar att UF-företagare senare i livet: får högre medelinkomst, blir chefer i större utsträckning och har en högre etablering på arbetsmarknaden.

Det resultat ska sättas i relation till rapporten Övning ger färdighet – En långtidsuppföljning av UF-företagares entreprenöriella karriärer i Sverige 1990-2007 som gavs ut 2011, även den av Karl Wennberg. Rapporten visar att UF-företagare: startar företag i större utsträckning senare i livet, anställer fler personer i sina företag, har högre omsättning i sina företag, har längre livslängd på sina företag än de som inte har drivit UF-företag.

Niklas grundade Skype och Atomico:

Jag tror på Ung Företagsamhet!

En del av JA World Wide

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av globala Junior Achievement (JA World Wide). Vår organisation finns i 122 länder.

Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och många lokala föreningar. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan.