Frågor & svar

Gymnasieelev

Vad har UF för regelverk kring affärsverksamhet? (med anledning av beslut om säljstopp och diskvalificering från vidare tävlingar gällande ett enskilt UF-företag då dess affärsverksamhet visade sig strida mot UF:s regler)

Förra veckan fattade Ung Företagsamhet beslut om säljstopp och diskvalificering från vidare tävlingar gällande ett enskilt UF-företag då dess affärsverksamhet visade sig strida mot Ung Företagsamhets regler.

Beslutet grundar sig på följande:

  • Att Ung Företagsamhet som organisation är politisk obunden innebär inte att UF-företagen behöver vara politiskt neutrala. Varje år finns det några UF-företag som inkluderar religiösa eller politiska budskap i sina affärsidéer. Enligt våra regler tillåts politiska budskap så länge de inte strider mot de regler som vi som organisation står för: 
  1. Budskapet får inte innebära att UF-företaget strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. 
  2. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning.
  • Vår bedömning är att budskapen kan sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp och därmed strider mot vårt regelverk. Det är inte vår roll att bedöma om budskapen i det specifika fallet är antisemitiska.

Säljstoppet omfattar produkter med budskap som strider mot Ung Företagsamhets regler. Hos berörd gymnasieskola pågår en intern utredning. Frågor om UF-företagets fortsatta verksamhet hänvisas till gymnasieskolan. Något beslut om att utesluta berörd gymnasieskolas deltagande i de regionala tävlingarna Årets UF-skola och Årets UF-lärare har inte fattats. 

Vi ser över våra rutiner för att tidigare kunna fånga upp företag som strider mot regelverket och om ytterligare åtgärder behöver vidtas. 

Jag kan inte logga in med mina användaruppgifter

Alla som har registrerat sig på sajten behöver gå in och uppdatera sitt lösenord. Detta görs enklast genom att klicka på ”kom igång nu” på startsidan. Om det fortfarande inte fungerar är du välkommen att ta kontakt med oss i din region så hjälper vi till.

Någonting fungerar inte/jag kan inte registrera mig/det blir fel

Kontakta ditt regionala kontor och beskriv problemet. Kan vi inte lösa det på plats regionalt tar vi det vidare till support. Här kan du kontakta oss.

Vad får jag sälja för något?

Läs om vilka regler vi har för affärsidéer på vår sida om regler och myndigheter. När du loggar in finns också frågor och svar med exempel, du hittar den till höger om du klickar på hamburgermenyn.

Får man ta in investerare/delägare till ett UF-företag?

Nej. UF-företagande är en utbildning som är knuten till gymnasieskolan. Den/de personer som ingår i ett UF-företag måste gå på gymnasiet. En person som inte tillhör UF-företaget kan därmed inte bli delägare i det. Det går alltså inte att investera i ett UF-företag i utbyte mot en andel av företaget. Se frågor om riskkapital och sponsring för vidare information.

En utomstående person tar kontakt och är intresserad av att engagera sig i ert UF-företag, hur ska ni tänka?

Vi rekommenderar att ni berättar för vårdnadshavare, er lärare och regionkontor hos Ung Företagsamhet att ni blivit kontaktade. Vill ni efter det ta ett möte rekommenderar vi att det första görs digitalt. Vid ett eventuellt senare fysiskt möte ska detta ske på offentlig plats, ex i skolan eller kafé, och meddela vårdnadshavare och lärare om mötet.
 

Vad finns det för tävlingar?

Varje region har en mässa, Entreprenörskap på riktigt, där man kan delta med sitt företag. Där kan man också tävla i olika kategorier som Årets innovation, Årets samhällsentreprenör och Årets vara. Anmälan hittar du på din regionala startsida.

Varje år anordnar vi också SM i Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan, där de regionala vinnarna från de olika kategorierna deltar. Vinnaren i Årets UF-företag får åka till EM där de representerar Sverige ute i Europa. Mer information om SM finns
här

Gymnasielärare

Jag vill bli UF-lärare. Hur gör jag?


Vad kul att du vill bli UF-lärare. Du kan läsa mer om vad det innebär och hur du registrerar dig här.

Hur får jag in UF-företagande på schemat för mina elever?

Läs mer om hur UF-företagande passar in på vår sida ”Bli UF-lärare”

Får mitt barn ta in investerare/delägare till sitt UF-företag?

Nej. UF-företagande är en utbildning som är knuten till gymnasieskolan. Den/de personer som ingår i ett UF-företag måste gå på gymnasiet. En person som inte tillhör UF-företaget kan därmed inte bli delägare i det. Det går alltså inte att investera i ett UF-företag i utbyte mot en andel av företaget. Se frågor om riskkapital och sponsring för vidare information.

Jag kan inte logga in med mina användaruppgifter

Alla som har registrerat sig på sajten behöver gå in och uppdatera sitt lösenord. Detta görs enklast genom att klicka på ”kom igång nu” på startsidan. Om det fortfarande inte fungerar är du välkommen att ta kontakt med oss i din region så hjälper vi till.

En utomstående person tar kontakt och är intresserad av att engagera sig i ett UF-företag, hur ska ni tänka?

Vi rekommenderar att ni berättar för vårdnadshavare, er lärare och regionkontor hos Ung Företagsamhet att ni blivit kontaktade. Vill ni efter det ta ett möte rekommenderar vi att det första görs digitalt. Vid ett eventuellt senare fysiskt möte ska detta ske på offentlig plats, ex i skolan eller kafé, och meddela vårdnadshavare och lärare om mötet.
 

Vad får mina UF-företag sälja?

Läs om vilka regler vi har för affärsidéer på vår sida om regler och myndigheter. Här hittar du även information om vilka regler som gäller kring import och försäljning av livsmedel.

Finns det någon certifiering när det gäller UF-företagande?

Det gör det! ESP, Entreprenurial Skills Pass, är en internationell certifiering för UF-företagare som kan inkluderas på företagarnas CV. Läs mer här

Har ni något för SFI-elever?

Vårt läromedel Min framtid och ekonomi går väldigt väl att använda för SFI-elever. Information finns längre ner på den här sidan om våra läromedel och den finns att köpa här

Grundskolelärare

Jag kan inte logga in med mina användaruppgifter

Alla som har registrerat sig på sajten behöver gå in och uppdatera sitt lösenord. Detta görs enklast genom att klicka på ”kom igång nu” på startsidan. Om det fortfarande inte fungerar är du välkommen att ta kontakt med oss i din region så hjälper vi till.

Varför hittar jag inte allt material?

För att få tillgång till våra utbildningar, verktyg och annat material behöver du vara registrerad som medlem hos oss. Att registrera sig är gratis. Är du redan registrerad så loggar du in på Mina sidor.

Varför är entreprenörskap viktigt?

Dels står det i läroplanen att entreprenörskap ska vara en integrerad del av undervisningen, och dels för at den samlade forskningen visar att det går att lära ut entreprenörskap och i tidigare åldrar ger bättre resultat. Resultatet blir ökade entrepreniöriella förmågor som är:

  • se ett behov och hittar lösningar,
  • tänka nytt och kreativt,
  • presentera sig själv och sina idéer,
  • använda sin drivkraft och samarbeta med andra. 

Läs gärna mer om forskningen kring Ung Företagsamhet på sidan om våra resultat.

Vad finns det för stöd för mig som lärare?

Det finns både fysiskt stöd från din region och digitalt, i form av bland annat utbildningar, lärarhandledningar och läroplanskopplingar.

Vad har ni för material för grundskolan?

Vi har tre läromedel – Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Här finns mer information om bland annat vilket läromedel gäller för vilka årskurser, vad avsnitten innehåller och vilka digitala läromedel som finns.

Vilka årskurser passar de olika läromedlen för?

Vårt samhälle är framtaget för de lägre årskurserna men kan anpassas så det passar äldre elever, Se möjligheterna kan användas från årskurs fyra men passar lika bra i den senare delen av grundskolan. Min framtid och ekonomi passar bäst för de senare årskurserna.

Har ni något material på temat digitalisering?

I vårt läromedel Vårt samhälle finns vårt digitala läromedel En robot i vårt samhälle, där eleverna kan jobba med analog programmering med hjälp av en Blue-bot. Ett annat läromedel är vårt webbspel Det digitala samhället, där elever på ett interaktivt sätt får lära sig hur pengar cirkulerar i samhället.

Var köper jag era läromedel?

För att köpa och använda våra läromedel behöver du registrera dig här på webben och logga in på Mina sidor. Via Mina sidor hittar du vår webbshop där alla våra läromedel finns.

UF Alumni

Varför ska jag bli medlem i UF alumni?

UF alumni ger dig personlig utveckling, drivkraft att växa och ett unikt kontaktnät inom näringslivet och bland andra drivna unga personer. Läs mer här

Vad är UF alumni?

UF alumni är ett nätverk för dig som drivit UF-företag. Vi anordnar evenemang som draknästen, nätverksträffar och Ledare för en dag, då alumner får följa med en ledare inom näringslivet. Du har också chans att söka stipendier som Anders Wall, Familjen Spendrups, Ljungbergsfonden och Från UF till AB.

Kostar det något?

Medlemskap i UF alumni är helt gratis. Medlemskapet behöver dock förnyas årligen och vi kommer att påminna dig när det börjar bli dags.

Hur ansöker jag om stipendium?

Du kan antingen läsa mer här under "Stipendier och erbjudanden" eller logga in och klicka på Mina sidor och Stipendium. Här hittar du mer information. Observera att de olika stipendierna har olika kriterier så läs noga igenom innan du ansöker.

Rådgivare

Jag vill bli rådgivare till ett UF-företag. Hur gör jag?

Vad kul att du vill vara rådgivare åt UF-företag. Registrera dig som rådgivare, läs mer här

Vad gör en rådgivare?

En rådgivare hjälper ett eller flera UF-företag under årets gång. De kan ge råd om allt från produkten, marknadsföring, säljteknik eller bokföring. Feedbacken vi ofta får från rådgivare är att det är väldigt roligt att hjälpa ungdomar med sitt företag. Här kan du läsa mer om att vara rådgivare.

Vilka krav och förväntningar finns på mig som rådgivare?

Din uppgift som rådgivare är att finnas tillgänglig för UF-företaget och förmedla kunskap inom ditt kompetensområde och stötta eleverna under UF-året. Många UF-företag värdesätter specifikt stöd och hjälp inför mässor och tävlingar.

Måste jag veta något om UF?

Det är bra om du har grundläggande kunskap om hur ett UF-företag fungerar och de olika faserna som ingår (inför, starta, driva och avveckla). Läs gärna om UF-företagande här och använd gärna vår mötesguide när ni ses.

Hur ofta träffar man UF-företaget när man är rådgivare?

Under UF-året ingår ett obligatoriskt möte med rådgivaren. Vi rekommenderar att detta möte är fysiskt, men det kan också vara digitalt. Det är dock vanligt att man träffas fler gånger och den vanligaste tidsperioden för möten är under hösten då UF-företagen startar. Det är då behovet av stöd och rådgivning är som störst.

Jag har sagt ja till att vara rådgivare, men jag kan inte registrera mig och lägga till mig själv på UF-företaget.

Eleverna i UF-företaget ansvarar för att lägga till dig som rådgivare. Ta kontakt med dem och be dem registrera dig.

Partner

Jag vill bli partner, hur gör jag?

Vad roligt! Välkommen att kontakta Petra Peters, petra.peters@ungforetagsamhet.se 08-783 8072.

Varför ska jag bli partner till Ung Företagsamhet?

Det finns många skäl till att bli partner och investera i Ung Företagsamhet. Våra partners stödjer oss av olika skäl, läs gärna mer på vår bli partner-sida. Men främst handlar det förstås om att man som företag vill göra skillnad och bidra till att fler barn och ungdomar ges möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Förälder

Mitt barn vill driva UF-företag. Hur hittar jag en skola som erbjuder det?

Ung Företagsamhet har ingen offentlig lista på skolor där eleverna får driva UF-företag. Många skolor skriver på sina hemsidor om de arbetar med UF-företagande. Vi rekommenderar att du tar kontakt med skolan för att få veta hur de arbetar med UF-företagande och på vilka program det finns.  

Mitt barn ska driva UF-företag. Hur fungerar det?

Vad roligt! På vår sida för dig som är förälder har vi samlat information om UF-företagande och om Ung Företagsamhet. Vill du läsa mer djupgående om UF-årets faser och vad som är tillåtet att sälja kan du gärna läsa mer här. Slutligen har vi samlat alla erbjudanden för UF-elever på den här sidan, bland annat ekonomiprogram och webbshop. 

En utomstående person tar kontakt och är intresserad av att engagera sig i ditt barns UF-företag, hur ska ni tänka?

Vi rekommenderar att eleverna berättar för vårdnadshavare, lärare och regionkontor hos Ung Företagsamhet att de blivit kontaktade. Vill de efter det ta ett möte rekommenderar vi att det första görs digitalt. Vid ett eventuellt senare fysiskt möte ska detta ske på offentlig plats, ex i skolan eller kafé, och vårdnadshavare och lärare ska meddelas om mötet.

Is there any information in English?

Yes, our "for parents" page is translated to English. It can be found here and it contains summarized information about UF-företagande as well as translations for common terms. 

Får mitt barn ta in investerare/delägare till sitt UF-företag?

Nej. UF-företagande är en utbildning som är knuten till gymnasieskolan. Den/de personer som ingår i ett UF-företag måste gå på gymnasiet. En person som inte tillhör UF-företaget kan därmed inte bli delägare i det. Det går alltså inte att investera i ett UF-företag i utbyte mot en andel av företaget. Se frågor om riskkapital och sponsring för vidare information.

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.