Starta UF-företag

Som företagare har du ett ansvar

Som företagare är det viktigt att ha koll på vilka regler som finns att förhålla sig till och vad som gäller för specifika affärsidéer och produkter. Detsamma gäller för dig som UF-företagare. 

Exempel på förbjuden försäljning

Är er affärsidé godkänd?  

UF-företagets affärsidé, verksamhet och aktiviteter får inte vara skadliga eller negativa för Ung Företagsamhet eller strida mot svensk lagstiftning. Ansvaret för att detta följs ligger i första hand hos UF-företagets medlemmar. Ung Företagsamhet förbehåller sig rätten att bedöma och besluta om en affärsidé och/eller UF-företagets verksamhet (ex marknadsföring) följer reglerna. 

Exempel på förbjuden försäljning och tillverkning är:  
Droger, alkohol (och andra berusningsmedel som ex lustgas), tobak, spel och dobbel, valuta eller aktiehandel, vapen och tillbehör till vapen eller virtuella utsmyckningar i dataspel (sk. Skins), redskap för kampsporter, material som kan tolkas som pornografi, samt import av plagierade erkända märken och dylikt. Försäljning av produkter eller marknadsföring som uppmuntrar till något av ovanstående är inte heller tillåtet.  

Ung Företagsamhet tillåter inte tillverkning av kosmetika- och hygienartiklar under ett UF-år eftersom det är för komplicerat och tidskrävande. UF-företag får istället vara återförsäljare av produkter från länder inom EU/EES. Ett UF-företag för heller inte tillverka kosttillskott under ett UF-år. 

Utöver ovanstående motsäger sig Ung Företagsamhet affärsidéer som strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning. 

Följer UF-företaget inte reglerna får det inte kalla sig för ett UF-företag och vår försäkring för UF-företag gäller då inte. Skulle vi på Ung Företagsamhet under året upptäcka att UF-företaget har en affärsidé som går emot våra regler så kan UF-företaget behöva byta affärsidé och stänga ner befintlig verksamhet.

UF regler

Samhällsentreprenörskap 

De senaste åren har intresset för samhällsentreprenörskap ökat bland UF-företagare. Samhällsentreprenörskap kräver dock att ditt UF-företag tänker ekonomiskt hållbart om er goda gärning ska få rätt effekt. Kolla gärna in filmen  till höger.

En del UF-företag vill ibland skänka delar av vinsten till välgörenhet. Ung Företagsamhet vill dock uppmuntra dig våga tänka ett steg längre. Försök att hitta en affärsidé som både gör gott i samhället och som kan bli ekonomiskt hållbar.  

Om ni ändå vill skänka pengar till välgörenhet är det viktigt att tänka på följande:  

  • UF-företagande handlar om att driva ett ekonomiskt hållbart företag. 

  • Ett UF-företag ska sträva efter att få ett överskott på pengar (vinst). 

  • Att skänka pengar ska inte vara en del av er affärsidé 

  • Vinsten i UF-företaget är skattepliktigt och tas upp i din inkomstdeklaration. 

  • Ett UF-företag fungerar som ett riktigt företag vilket innebär att alla transaktioner måste bokföras. 

  • Ett UF-företag som vill skänka vinst till välgörenhet måste kontakta välgörenhetsorganisationen för att få använda deras namn. 

Läs mer om skattereglerna för UF-företagare på Skatteverkets hemsida

Stöd från olika myndigheter 

Som UF-företagare är du inte ensam. Det finns många myndigheter som kan hjälpa dig vidare om du har frågor. Här finns länkar samlade till olika myndigheter som ni kan behöva komma i kontakt med. Det finns mer information när du loggar in på Mina sidor.  
 
Konsumentverket konsumenträttsliga lagar som rör samtliga UF-företag.
 
Livsmedelsverket är expertmyndighet och har information om livsmedelshantering. Men det är kommunen som är kontrollmyndighet för UF-företag med livsmedelsverksamhet. Det är därför kommunen som ska kontaktas för registrering och frågor.

Transportstyrelsen allt som rör transportverksamhet. 

Läkemedelsverket om du vill distribuera kosmetika och hygienartiklar. 
 
Tullverket när ditt UF-företag ska importera produkter från andra länder.  
 
Elsäkerhetsverkets om ditt UF-företag ska sälja elektriska produkter.  

Jordbruksverket om ditt UF-företag exempelvis ska sälja foder för djur.  

Kemikalieinspektionen om ditt UF-företag vill sälja varor eller kemiska produkter, till exempel rengöringsmedel, doftljus eller kläder och mobilskal. Kemikalieinspektionen ansvarar även för vårdprodukter för djur, till exempel hundschampo.

STIM och SAMI om ditt UF-företag ska spela upp musik i olika sammanhang.

PRV om du behöver veta mer om immaterialrätt. En bra start är att göra en genomlysning
 
Skatteverket ser UF-företag som övningsföretag och UF-företagaren som privatperson. Skattereglerna skiljer sig mellan UF-företag som säljer tjänster och UF-företag som säljer varor.  

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.