För dig som är förälder

Ska ditt barn starta UF-företag? Grattis, ni har ett roligt och lärorikt år framför er. UF står för Ung Företagsamhet, en organisation som har utbildat i entreprenörskap och företagande i 40 år.

This page in English can be found here

UF-företagande är en utbildning där gymnasieelever under ett år får driva egna företag, med riktiga varor och tjänster och med riktiga pengar. Samtliga UF-företag har en ansvarig UF-lärare som har utbildats av Ung Företagsamhet.

Fem obligatoriska moment i utbildningen
Alla som driver ett UF-företag ska under läsåret genomföra fem obligatoriska moment. Genomförs dessa, med godkänt resultat, får du efter UF-året ett intyg. De fem obligatoriska momenten är:

1. Företagsregistrering
2. Upprätta en affärsplan
3. Sälja sin vara eller tjänst
4. Rådgivarkontakt
5. Upprätta en årsredovisning

Nya kunskaper
Under UF-året utvecklas eleverna inom en rad olika områden:

Samarbete
UF-året går ut på att driva företaget i grupp och då gärna med nya personer som de inte redan känner. Många olika viljor ska tillsammans nå ett gemensamt resultat. 

Ansvar
Varje företagsmedlem har sin spetskunskap, någon blir vd, en annan ekonomichef medan en tredje ansvarar för produktionen. Det gäller att utföra sitt uppdrag annars faller hela kedjan.

Kreativitet
Det är inte helt enkelt att driva UF-företag men garanterat utvecklande. Det gäller för eleverna att hela tiden tänka kreativt - från idé till försäljning.

Företagande
Eleven får kunskap och förståelse för företagandets villkor efter UF-året. Forskning visar att många av före detta UF-företagare startar eget senare i livet och har generellt lägre arbetslöshet än andra.

SEDAN 1980 HAR VI UTBILDAT i ENTREPRENÖRSKAP

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement som startade 1919. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle, Se möjligheterna, Min framtid och ekonomi och utbildningen UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk bestående av före detta UF-företagare.
Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare och elever.

Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred kompetens inom entreprenörskap. Organisationen stöds av offentliga medel och det privata näringslivet.

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.