Hem / Nyheter & Event / Ung Företagsamhet Sverige / Gör regelverket enklare för UF-företag inom tjänstesektorn

Gör regelverket enklare för UF-företag inom tjänstesektorn

Nuvarande regler gör det nästintill omöjligt för UF-företag inom tjänstesektorn och gör att många elever och skolor avstår från UF-företagande. Därför har Ung Företagsamhet Sverige idag gjort en hemställan om lagändring och särskild skattesedel för UF-företag.

Sedan starten 1980 har över 600 000 elever på gymnasiet drivit UF-företag vilket har gett dem ökade möjligheter i livet – och haft en positiv samhällseffekt. Forskning visar att tidigare UF-företagare exempelvis har färre arbetslöshetsdagar, startare oftare företag som anställer fler och Ung Företagsamhet utsågs även till Årets samhällsaktör 2023, kategori ledarskap, för våra bevisade samhällseffekter samt vår förmåga att öka ungas självledarskap.

Men att driva UF-företag inom tjänstesektorn är ofta problematiskt eftersom den köpande kunden kan bli föremål för skyldigheter såsom att göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter, lämna kontrolluppgift och arbetsgivardeklaration. Detta försvårar och gör det näst intill omöjligt för UF-företag att ha en tjänst som affärsidé. Dessutom skiftar kundens ansvar beroende på en mängd olika faktorer vilket gör det både svårt att förstå och svårt att kommunicera. Vi får många samtal från elever och skolor som avstår från UF-företagande på grund av dessa hinder. Inte minst gäller det gymnasieskolor med yrkesförberedande program, där kanske behovet av att få utveckla sina entreprenöriella och företagsamma förmågor är som störst för den arbetsmarknad som väntar dem. Det anser vi är ett stort problem.

Vi hemställer därför om lagändring och ber om en särskild skattsedel för de som driver UF-företag. Inspiration har hämtats från reglerna avseende Ungt Entreprenørskap i Norge samt från pågående lagstiftningsärende med implementering av EU:s småföretagardirektiv som träder i kraft 2025.

Bifogat här nedan kan ni läsa hela vår hemställan.

En lagändring och särskild skattesedel för UF-företag behövs för att befria köpare av tjänster från skyldigheten att göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgifter vilket skulle frigöra den stora potential som finns i tjänste-UF-företagande.

Vi är övertygade om att det skulle ge fler unga ökade möjligheter att utveckla kompetenser som gör dem bättre rustade att möta framtiden och en ständigt föränderlig arbetsmarknad.

/Tove Jarl, vd Ung Företagsamhet
/Linda Östensson, gymnasieansvarig Ung Företagsamhet

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.