Hem / Nyheter & Event / Ung Företagsamhet Sverige / På SM i Ung Företagsamhet syns de positiva effekterna av entreprenörskap i skolan

På SM i Ung Företagsamhet syns de positiva effekterna av entreprenörskap i skolan

Mer motiverade elever, verktyg att bryta utanförskap och som skapar självständiga medborgare som kan ta ansvar för sin framtid. På SM i Ung Företagsamhet kan besökarna se tydliga positiva effekter av entreprenörskap i skolan. Nu behöver regeringen göra mer för att ge alla unga samma förutsättningar, skriver Pontus Ekstam, tf vd, och Tove Jarl, tillträdande vd, på Ung Företagsamhet.  

I en tid som kantas av en turbulent ekonomisk situation med lågkonjunktur och prövningar både på nationell och individuell nivå är det viktigare än någonsin att vi ger unga rätt verktyg och förutsättningar att hantera denna nya ekonomiska verklighet.

Att få träna sig i entreprenörskap under skolgången – både på grundskolan och i gymnasiet – är precis ett sådant verktyg.

Entreprenörskap och företagsamhet är nyckelkompetenser som är avgörande för framgång i dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. Att få kunskaper i företagande i unga år har en stark positiv inverkan på en persons framtida karriär och liv.

I över 40 år har vi på Ung Företagsamhet utbildat drygt 560 000 gymnasieelever i entreprenörskap, där vi det här läsåret slår nytt rekord med hela 37 054 elever som driver UF-företag. Varje år jobbar vi med lärare och elever på drygt hälften av Sveriges grundskolor, genom våra läromedel, utbildningar och inspirerande möten. Vi stöttar även tidigare UF-företagare på deras fortsatta resa genom vårt nätverk UF alumni.

Forskning visar att elever drivit UF-företag i gymnasiet har färre arbetslöshetsdagar, har högre lön och är mer benägna att starta företag och sysselsätta både sig själva och anställa andra. Forskning visar även att UF-företagande bidrar till ökad jämställdhet.

Ökar motivationen hos elever

Genom träning i entreprenörskap utvecklar unga även viktiga färdigheter som kreativitet, problemlösning, självständighet och samarbete, färdigheter som är avgörande, oavsett om man senare i livet startar eget eller är anställd. Studier visar även att entreprenöriellt lärande ökar elevers skolengagemang och motivation, något som har starkt inflytande på elevernas skolnärvaro.

Vi är övertygade om att entreprenörskap och ungt företagande också kan hjälpa till att bekämpa utanförskap och främja social inkludering. Studier visar att entreprenöriellt lärande inte bara skapar ökad integration och känsla av samhörighet, men också ökat självförtroende och självkänsla. Genom att tillhandahålla en plattform för unga att samarbeta och arbeta tillsammans kan entreprenörskap hjälpa till att bryta ned barriärer och främja social sammanhållning – och ge fler likvärdiga verktyg att möta framtiden med.

De som vill se vilka effekter som entreprenörskap kan ha för våra unga är välkomna till SM i Ung Företagsamhet, 23-24 maj. Där samlar vi 800 av Sveriges mest företagsamma ungdomar, över 230 UF-företag från hela landet samt grundskoleelever, för att visa upp sina affärsidéer och projekt.

Regeringen bör stärka entreprenörskapet i skolan

Men trots alla fördelar och forskning kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är det inte tillräckligt prioriterat i skolan idag. Vi anser därför att regeringen bör stärka entreprenörskapets ställning och göra det till en prioriterad del av utbildningssystemet.

Vi vill därför att;

  • entreprenörskapskursen/ämnet görs obligatorisk på fler program, exempelvis där det redan finns i examensmålen (men eleverna har inte kursen/ämnet)
  • Gör entreprenörskursen/ämnet görs tillgänglig som individuellt val på samtliga program genom ett tillägg i gymnasieförordningen.
  • entreprenörskap finns i ämnen inom grundskolan (samhällskunskap och teknik) och inte bara i en portalparagraf i läroplanen för grundskolan. Så eleverna verkligen får träna sina entreprenöriella färdigheter tidigt.

Det anser vi skulle ge elever bättre verktyg och bättre förutsättningar för att kunna ta sig an vuxen- och arbetslivet – och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Det vinner både de unga och samhället på.

 

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.