Framtidskoll i Blekinge Bromölla

Vad är Framtidskoll?

I Blekinge/Bromölla erbjuder vi åttonde- och niondeklassare en halvdag där vi pratar om jobb, gymnasieval, yrken, entreprenörskap, självkännedom, cv-koll och privatekonomi. Syftet med Framtidskoll är att förbereda eleverna inför stundande vägval. Kort och gott - att ge dem koll på framtiden. Framtidskoll är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet och Swedbank/Sparbankerna.

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Dagen ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Bokning och förberedelser

Är du intresserad av att boka Framtidskoll till dina elever höstterminen -22?
Ett begränsat antal tillfällen erbjuds så ta chansen att boka redan nu!

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

KONTAKTPERSON

Mikaela Spogardh
Projektledare, Blekinge
Kontakta mig om:
Du är lärare och har frågor som gäller gymnasiet eller grundskolan