Framtidskoll hösten 2022

Vad är Framtidskoll?

Framtidskoll är ett kostnadsfritt digitalt tv-program där vi inspirerar och informerar om framtid, yrken, entreprenörskap, utbildningsvägar, självkännedom och privatekonomi för elever i årskurs 8 och 9 i Södermanland. Dagen kommer ge eleverna tips och inspiration inför deras kommande gymnasieval och framtida yrkesverksamma liv.

Framtidskoll innehåller fyra olika pass

Ung Företagsamhet - Entreprenörskap

Vad är en entreprenör och kan vem som helst bli det? Styrkor och svagheter. Hur motgångar kan bli lärdomar, entreprenöriella förmågor, självkännedom och möjligheterna med UF-företagande.

Swedbank/Sparbankerna - Din ekonomi. Din framtid

En inspirerande och rolig föreläsning inom ämnet privatekonomi. Vi berättar om att spara och låna, om internetbedrägerier och att göra smarta ekonomiska val inför vuxenlivet. Genom kunskap och medvetna val kan eleverna påverka sin framtid och få råd att förverkliga sina drömmar.

Jobbkoll

Information från representanter ur olika yrkeskategorier och branscher från det lokala näringslivet.

Gymnasieval

Information från en studie- och yrkesvägledare som besvarar vanligt förekommande frågor kring gymnasievalet.

Vill du som grundskolelärare tillsammans med din klass vara med och bli inspirerande inför stundande framtida gymnasieval?