Framtidskoll Gotland

Framtidskoll - ett event för grundskolan på Gotland

 

I höst bjuder vi in alla Gotlands årskurs nior till eventet Framtidskoll. Det blir ett halvdagsevent där vi kommer prata om framtid, yrken, entreprenörskap och privatekonomi. Framtidskoll är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet och Alfastiftelsen, Swedbank.

Frågorna kring gymnasievalet och framtiden kan vara många och kännas stora, speciellt i årskurs nio. I en undersökning gjord av gymnasium.se svarade 73 % att de upplevde att det var svårt att välja gymnasieskola eller program. Vi vill ge elever i årskurs nio rätt verktyg för att stärka deras valkompetens.

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Tillfället ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Vi vill inspirera era elever till att våga tro på sig själva och sin framtid, utan att kompromissa med skolans uppdrag.

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Är din skola intresserad? Registrera dig nedan och logga in på ungforetagsamhet.se. Därefter finner du intresseanmälan på din personliga startsida lite längre ner i flödet. 

Har du funderingar? Kontakta UF-kontoret på Gotland så hjälper vi dig. 

Partner till Framtidskoll

Kontaktperson

Fia Sjö Svensson
Skolinspiratör, Gotland
Kontakta mig om:
Om du är UF-företagare eller UF-lärare och har frågor om UF-företagande.