Framtidskoll i Uppsala län

Vad är Framtidskoll?

Framtidskoll är en inspirationsföreläsning för elever i årskurs nio i Uppsala län -  föreläsningen ska inspirera och engagera deltagarnas drömmar, mål och tankar om yrkesval, samt sprida kunskap om arbetsmarknad, privatekonomi och entreprenörskap.

"Jag tycker det var väldigt lärorikt och en bra upplevelse"

Framtidskoll är en kostnadsfri inspirationsföreläsning som ska bidra till att sätta skolans undervisningen i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra elevernas möjligheter att göra aktiva medvetna val för sin framtid samt förmågan att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle. Framtidskoll stärker elevernas valkompetens!

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (Lgr11, 2:6 skolan och omvärlden) ska:

Eleverna få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

 

Bokning och förberedelser

Är du intresserad av att boka in Framtidskoll?

Framtidskoll under 2022 genomförs digitalt. Varje deltagande klass sitter i sitt klassrum och tittar på sändningen. Föreläsningen pågår i ca 1 timme med inspiration, gymnasieval och ung privat ekonomi. 

Framtidskoll upplägg

Framtidskoll - En uppskattad dag på grundskolorna

Framtidskoll är en mycket uppskattad föreläsning! Läsåret 2020/2021 träffade vi över 1000 elever runt om i Uppsala län och 100% av skolorna vill att vi kommer även nästkommande år och har varit mycket nöjda med dagen.

Biträdande rektor tyckte:
"Jag har hört många nöjda elever och lärare som har deltagit, kul. Det känns så bra att eleverna får lite perspektiv och ser framåt. De har prao i vår och sedan står det inte på förrän det är dags för eleverna att börja tänka på gymnasievalet."

Elever tyckte:
"Jag tycker att detta har varit väldigt lärorikt och jag tycker att det var en bra upplevelse. Nu känner jag mig motiverad till att ta tag i bland annat mitt sparande och att försöka skaffa referenser och erfarenheter från lärare eller sommarjobb eller ett jobb på sidan av"

”Intressant och mycket lärorikt, är jätteglad att vi fick den här möjligheten."

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

Kontakt

Veronica Westerling
Grundskoleansvarig, Uppsala
Kontakta mig om:
Du är lärare eller skolledare och vill veta mer om entreprenörskap på grundskolan.