Framtidskoll i Örebro län

En temadag om framtiden för elever i årskurs 9 - om privatekonomi, yrken, entreprenörskap, möjligheter. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet.

Vad är Framtidskoll?

Framtidskoll är en kostnadsfri temadag där vi under en förmiddag inspirerar och informerar om framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom och privatekonomi för elever i åk 9 i Örebro län.

Framtidskoll ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmågan att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle.
Framtidskoll bidrar också till att förbereda eleverna inför stundande vägval. Kort och gott - att ge dem koll på framtiden. Det är många frågor som en 15-åring ska ta ställning till. Vilket program ska man egentligen välja? Vilka yrken intresserar mig, och vilka branscher är jag nyfiken på att få veta mer om? Kan jag bli entreprenör och driva eget företag?

Dessa och många fler frågor vill Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet hjälpa ungdomarna att hitta svar på, samt ge dem inspiration och nya tankar kring sitt gymnasieval.

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen.

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

PRAO
Framtidskoll kan vara en kompletterande del till PRAO och användas som en uppstart för hur man kan använda våra läromedel som ett komplement till PRAO.

Framtidskoll digitalt pass 24 november
Vi erbjuder i höst en Framtidskoll i digital form. Programmet görs tillsammans med Ung Företagsamhet, Swedbank och Arbetsmarknadskunskap (Handelskammaren).
Det är en direktsändning mellan kl. 9.00-11.00 (som spelas in)
Innehållet ser ut så här:

Pass 1: Entreprenörskap och Ung Företagsamhet
Paus 10 min
Pass 2: Arbetsmarknadskunskap (Handelskammaren)
Paus 5 min
Pass 3: Privatekonomi (Swedbank)
11.00 Slut
Sändningen kan man se ...
(Länken kommer att vara aktiv fram till 10 januari)


Sändningen består av tre pass:

Ung Företagsamhet – Entreprenörskap & att se möjligheter
Vad är en entreprenör och kan vem som helst bli det? Styrkor och svagheter, entreprenöriella förmågor, vikten av att tro på sig själv och möjligheterna med UF-företagande. Passet är interaktivt där eleverna får delta i övningar som främjar deras kreativitet.

Swedbank/sparbanken – Ung Ekonomi - Din ekonomi. Din Framtid.
En inspirerande och rolig föreläsning inom ämnet privatekonomi. Swedbank berättar tillexempel om att spara och låna, om internetbedrägerier och att göra smarta ekonomiska val inför vuxenlivet. Genom kunskap och medvetna val kan eleverna påverka sin framtid och få råd att förverkliga sina drömmar.

Arbetsliv och CV
Vad finns det för olika yrken? Hur ser framtidsutsikterna ut i olika branscher? Kanske kommer du på vad du vill arbeta med i framtiden. Medvetandegöra vikten av första intrycket, vad man bör tänka på när man skriver ett personligt brev och CV samt social kompetens.

Hur kan man vara med på Framtidskoll?
Framtidskoll har  tre olika aktiviteter som ska bokas in för att bokningen ska bli fullständig.
- Inspirationsträff för pedagogerna, SYV samt rektor
- Framtidskoll för eleverna
- Man bokar in ett möte efter Framtidskoll där man tillsammans tittar på hur man kan arbeta med UF´s läromedel,  Min Framtid och ekonomi

Inspirationsträffen ska genomföras minst fyra veckor innan dagen för Framtidskoll. Detta för att ni ska få möjlighet att förbereda er och eleverna samt kunna dra nytta av det material som finns kopplat till Framtidskoll i er undervisning.

På träffen ger vi er inspiration kring er undervisning i entreprenöriellt lärande, privatekonomi, studie- och yrkesvägledning samt samhällsekonomi. Inspirationsträffen är ca 40 minuter, och deltagare är främst pedagoger som undervisar i Sv, Sh samt Hkk i åk 9 samt skolans Studie- och yrkesvägledare. Men självklart är alla pedagoger som vill vara med välkomna - även från åk 7 och 8. Inspirationsträffen genomförs digitalt via Teams och tid bokas genom att kontakta Ung Företagsamhet Örebro.

Är du intresserad av att ha framtidskoll hos er? 
Kontakta Rose-Marie Drehmer: 

Rose-Marie Drehmer
Skolutvecklingsansvarig
Ung Företagsamhet Örebro län

Tel: 070-7475101
Epost: rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se

"Det är bra att vi elever får denna möjligheten"

Som 15-åring står du tidigt i livet inför ett stort val som kommer att påverka din framtid – gymnasievalet. Men vilket program ska man välja egentligen? Vilka yrken intresserar mig, och vilka branscher är jag nyfiken på att få veta mer om? Kan jag bli entreprenör och driva eget företag?

Dessa och många fler frågor vill Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet hjälpa ungdomarna att hitta svar på, samt ge dem inspiration och nya tankar kring sitt gymnasieval.

Prao

Inför Framtidskoll

För att bokningen av Framtidskoll ska bli fullständig är det tre olika aktiviteter som båda ska bokas in

  • Inspirationsträff för pedagogerna, SYV samt rektor 
  • Framtidskoll för eleverna 
  • Möte som bokas in för att gemensamt titta på hur man kan jobba med UF´s läromedel Min framtid och ekonomi

Inspirationsträffen ska genomföras minst fyra veckor innan dagen för Framtidskoll. Detta för att förbereda er samt kunna dra nytta av det material som finns kopplat till Framtidskoll i er undervisning. 

På träffen ger vi er inspiration kring er undervisning i entreprenöriellt lärande, privatekonomi, studie- och yrkesvägledning samt samhällsekonomi. Inspirationsträffen är ca 40 minuter, och deltagare är främst pedagoger som undervisar i Sv, Sh samt Hkk i åk 9 samt skolans Studie- och yrkesvägledare. Men självklart är alla pedagoger som vill vara med välkomna - även från åk 7 och 8. 
Inspirationsträffen genomförs digital via Teams och tid bokas genom att kontakta Ung Företagsamhet Örebro.

"Framtidskoll kopplas ihop med Min framtid och ekonomi"

Vi går igenom hur passet Framtidskoll går till, hur ni kan använda er av läromedlet Min framtid och ekonomi, som går hand i hand med Framtidskoll, och är bra att användas i samband med Framtidskoll för att ge eleverna en djupare förståelse.
Genom Min framtid och ekonomi blir eleverna medvetna om sina förmågor, ökar sin självkännedom och får reflektera över framtida karriärvägar och yrkesval. Dessutom får de praktisk träning i hur man sköter sin privatekonomi.

Vid anmälan till Framtidskoll förbinder sig skolan att genomföra nedan, samt att medverkande lärare under Framtidskoll registrerar sig hos Ung Företagsamhet

  • Inspirationsträff för pedagogerna, SYV samt rektor 
  • Framtidskoll för eleverna 
  • Möte som bokas in för att gemensamt titta på hur man kan jobba med UF´s läromedel Min framtid och ekonomi

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

KONTAKT

Rose-Marie Drehmer
Utbildningsansvarig, Örebro
Kontakta mig om:
Starta UF på er skola, utveckla den UF-verksamhet ni har, utbilda lärare/rektorer.