Framtidskoll i Örebro län

En temadag om framtiden för elever i årskurs 9 - om privatekonomi, yrken, entreprenörskap, möjligheter. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet.

Vad är Framtidskoll?

Framtidskoll är en kostnadsfri temadag där vi under en förmiddag inspirerar och informerar om framtid, yrken, entreprenörskap, självkännedom och privatekonomi för elever i årskurs 9 i Örebro län.

Framtidskoll ska bidra till att sätta skolans undervisning i ett större perspektiv för att skapa framtidstro och motivation hos eleverna. Vi vill synliggöra deras möjligheter att göra aktiva och medvetna val för sin framtid samt förmåga att ta ansvar och utvecklas i ett föränderligt samhälle.
Framtidskoll bidrar också till att förbereda eleverna inför stundande vägval. Kort och gott - att ge dem koll på framtiden. Det är många frågor som en 15-åring ska ta ställning till. Vilket program ska man egentligen välja? Vilka yrken intresserar mig, och vilka branscher är jag nyfiken på att få veta mer om? Kan jag bli entreprenör och driva eget företag?

Dessa och många fler frågor vill Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet hjälpa ungdomarna att hitta på, samt ge dem inspiration och nya tankar kring sitt gymnasieval.

Framtidskoll är väl anpassat till studie- och yrkesvägsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen.

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) fastställs följande:

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

PRAO
Framtidskoll kan vara en kompletterande del till PRAO och användas som en uppstart för hur man kan använda våra läromedel som ett komplement till PRAO.

Digital Framtidskoll våren 2021
Pga av rådande pandemi så gjordes Framtidskoll i digital form. Programmet gjordes tillsammans med Ung Företagsamhet, Swedbank och Arbetsmarknadskunskap (Handelskammaren).
Det var ett direktsändning mellan kl. 9.00-11.00, som spelades in.
Innehållet ser ut så här:

Pass 1: Entreprenörskap och Ung Företagsamhet
Paus 10 min
Pass 2: Arbetsmarknadskunskap (Handelskammaren)
Paus 5 min
Pass 3: Privatekonomi (Swedbank)
11.00 Slut
Sändningen kan man se här
(Länken kommer att vara aktiv fram till 10 juni)

Upplägg
Framtidskoll består av tre till fyra pass som eleverna tar del av enligt ett schema.

Dagens olika pass

Ung Företagsamhet – Entreprenörskap & att se möjligheter
Vad är en entreprenör och kan vem som helst bli det? Styrkor och svagheter, entreprenöriella förmågor, vikten av att tro på sig själv och möjligheterna med UF-företagande. Passet är interaktivt där eleverna får delta i övningar som främjar deras kreativitet.

Swedbank/sparbanken – Ung Ekonomi - Din ekonomi. Din Framtid.
En inspirerande och rolig föreläsning inom ämnet privatekonomi. Swedbank berättar tillexempel om att spara och låna, om internetbedrägerier och att göra smarta ekonomiska val inför vuxenlivet. Genom kunskap och medvetna val kan eleverna påverka sin framtid och få råd att förverkliga sina drömmar.

Arbetsliv och CV
Vad finns det för olika yrken? Hur ser framtidsutsikterna ut i olika branscher? Kanske kommer du på vad du vill arbeta med i framtiden. Medvetandegöra vikten av första intrycket, vad man bör tänka på när man skriver ett personligt brev och CV samt social kompetens.

Fjärde och valbara passet - Skolan eget SYV-pass
Skolans SYV håller ett eget pass i gymnasieinformation

Är du intresserad av att ha framtidskoll hos er? 
Kontakta Rose-Marie Drehmer: 

Rose-Marie Drehmer
Skolutvecklingsansvarig
Ung Företagsamhet Örebro län

Tel: 070-7475101
Epost: rose-marie.drehmer@ungforetagsamhet.se

"Det är bra att vi elever får denna möjligheten"

Som 15-åring står du tidigt i livet inför ett stort val som kommer att påverka din framtid – gymnasievalet. Men vilket program ska man välja egentligen? Vilka yrken intresserar mig, och vilka branscher är jag nyfiken på att få veta mer om? Kan jag bli entreprenör och driva eget företag?

Dessa och många fler frågor vill Ung Företagsamhet, Swedbank/Sparbankerna och näringslivet hjälpa ungdomarna att hitta svar på, samt ge dem inspiration och nya tankar kring sitt gymnasieval.

Prao

Inför Framtidskoll

Framtidskoll av två olika aktiviteter som båda ska bokas in för att bokningen ska bli fullständig.

  • Inspirationsträff för pedagogerna, SYV samt rektor
  • Framtidskoll för eleverna

Inspirationsträffen ska genomföras minst fyra veckor innan dagen för Framtidskoll. Detta för att ni ska få möjlighet att förbereda er och eleverna samt kunna dra nytta av det material som finns kopplat till Framtidskoll i er undervisning.

På träffen ger vi er inspiration kring er undervisning i entreprenöriellt lärande, privatekonomi, studie- och yrkesvägledning samt samhällsekonomi. Inspirationsträffen är ca 40 minuter, och deltagare är främst pedagoger som undervisar i Sv, Sh samt Hkk i åk 9 samt skolans Studie- och yrkesvägledare. Men självklart är alla pedagoger som vill vara med välkomna - även från åk 7 och 8. Inspirationsträffen genomföra digital via Teams och tid bokas genom att kontakta Ung Företagsamhet Kalmar.

"Framtidskoll kopplas ihop med Min framtid och ekonomi"

Vi ger er även information om hur dagen för Framtidskoll går till, hur ni använder er av läromedlet Min framtid och ekonomi, som går hand i hand med Framtidskoll, och ska användas i samband med Framtidskoll för att ge eleverna en djupare förståelse.

Genom Min framtid och ekonomi blir eleverna medvetna om sina förmågor, ökar sin självkännedom och får reflektera över framtida karriärvägar och yrkesval. Dessutom får de praktisk träning i hur man sköter sin privatekonomi.

Vid bokning bekräftar ni att skolan är införstådd med att läromedlet Min framtid och ekonomi ska köpas in till samtliga deltagande klasser. Ni beställer det via vår webbshop för 450 kr exkl. moms och frakt I detta pris ingår 30 elevböcker samt en lärarhandledning.

PARTNERS TILL FRAMTIDSKOLL

KONTAKT

Rose-Marie Drehmer
Utbildningsansvarig, Örebro
Kontakta mig om:
Starta UF på er skola, utveckla den UF-verksamhet ni har, utbilda lärare/rektorer.