Grundskola

Ung Företagsamhet finns både i grundskolan och gymnasieskolan. Våra läromedel och utbildningar på grundskolan heter Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Läs mer om läromedlen här.

Vårt samhälle

Vårt samhälle är ett läromedel som främst riktar sig till grundskolans tidiga åldrar, årskurs 1-5, men kan även användas för yngre och äldre åldrar.

Vårt samhälle

Se möjligheterna

Se möjligheterna är ett läromedel som främst riktar sig till grundskolans senare del. Reviderat januari 2017!

http://ungforetagsamhet.se/se-mojligheterna

Min framtid och ekonomi

Min framtid och ekonomi kombinerar ämnen om elevens självmedvetenhet, yrkesval, ekonomi och entreprenörskap och används under grundskolans senare år.

http://ungforetagsamhet.se/min-framtid-och-ekonomi

Logga in

Logga in här för att ta del av vårt material för grundskolan. Inte registrerad grundskollärare än? Registrera dig här.

https://admin.ungforetagsamhet.se/register