DEADLINE 20 APRIL KLOCKAN 15.00

Årets affärsplan

Ska du driva UF-förtag och har en affärsidé och en genomtänkt plan?
Då kan ni tävla i Årets affärsplan.


Här presenterar ni ert UF-företag på ett affärsmässigt sätt och använder relevanta företagsekonomiska begrepp och beskriver företagets ekonomiska möjligheter.

Affärsplanen ska innehålla följande:

 • UF-företagets namn och affärsidé.
 • Varan eller tjänsten och produktionen bakom.
 • Marknad, kunder och konkurrenter.
 • Resultat av marknadsundersökningen.
 • UF-företagets organisation och rådgivare.
 • Målsättning och prissättning.
 • Marknadsföringsplan/marknadsaktiviteter.
 • Likviditets- och resultatbudget.
 • Ort, datum och samtliga UF-företagares namnunderskrifter, för- och efternamn.

Juryn bedömer:

 • Att likviditets- och resultatbudget är korrekt.
 • Att affärsplanen är realistisk och att det finns uppföljningsbara mål.
 • Att varan eller tjänsten i sig skapar lönsamhet och är grunden i företaget, det vill säga vinsten får inte baseras på sponsring eller andra intäkter.
 • Hur UF-företaget har beskrivit och reflekterat över affärsplanens delar på ett utförligt och nyanserat sätt.
 • Att affärsplanen har en genomgående röd tråd och en tilltalande layout.


Begreppsförklaring:

 • Korrekt resultat (RB)- och likviditetsbudget (LB)innebär summan från samtliga poster t ex. varuinköpi RB skall motsvara alla månaders summa i LB samt utgående likviditet i LB och resultatet i RB skall utgörasamma summa (företaget avvecklas ju och allt riskkapitalåterlämnas)
 • Varan/ tjänsten i sig skapar lönsamhet och är grunden i företaget Syftet med sponsring, övriga intäkter och riskkapital är att möjliggöra och få igång kärnverksamheten i företaget. 
 • Genomgående röd tråd innebär att alla bitar i affärsplanen överensstämmer. Exempelvis att aktivitetsplanen stämmer med likviditetsbudgeten (om ex mässa finns med i januari skall uppskattat försäljning även finnas med i likviditetsbudgeten för januari samt kostnader för mässan). 
 • Riskkapital, alla UF-företag erbjuds att ta in riskkapital. Om UF-företaget går med vinst efter avslutat UF-år ska samtligt riskkapital gå tillbaka till investerarna. Som UF-företag får man ta in riskkapital för max 15000 kronor och en enskild person får investera max 300 kronor. 
 • Underskrifter. UF-företagarna ska själva skriva under rapporten med egna namnteckningar, för-, efternamn och namnförtydligande. Vid dem ska även ort och datum för när och var underskrifterna görs finnas.

Tävlingsinstruktioner:

 • UF-företaget loggar in med sitt användarnamn och lösenord på www.ungforetagsamhet.se och klickar på evenemang för att hitta alla tävlingar. 
 • Ladda upp affärsplanen som får vara på max 12 A4-sidor inkl. fram- och baksida. Inga bilagor får bifogas. Textsortlek på minimum 12 punkter och formatet ska vara A4.
 • Affärsplanen ska vara i PDF-format på max 3 Mb.
 • I tävlingsbidraget ska tydligt framgå UF-företagets namn, region, skola, verksamhetsår och vilken tävling det avser.
 • Affärsidén får inte innehålla plagiat, strida mot svensk lagstiftning eller mot Ung Företagsamhets regler. 
 • Juryn besöker UF-företagets sida på ungforetagsamhet.se/alla-uf-foretag.

Tävlingsvärd