Aurora Entrepreneurialis

Aurora Entrepreneurialis - partners and funders logo

Om projektet

Ung Företagsamhet Norrbotten driver sedan januari 2023 det treåriga Interreg-projektet Aurora Entrepreneurialis tillsammans med Uleåborgs kommun och Yrkesinstitutet Lappia.

Syftet med projektet är att utveckla entreprenörskapsutbildning på gymnasienivå i Norrbotten och norra Finland. Målgrupperna är gymnasielärare och gymnasieelever. Projektet har tre huvudsakliga teman: entreprenöriell kultur i skolan, hållbart entreprenörskap i utbildning och gränsöverskridande samarbete.

Vi arbetar för att skapa meningsfull samverkan mellan skolor i norra Sverige och Finland och för att stärka kompetensförsörjning i hela regionen. Vi skapar gränsöverskridande nätverk, lärarutbildning, utbyten, innovationstävlingar och studiebesök för lärare och elever knutna till projektets tre huvudteman. 

Projektet bidrar till att ge regionens ungdomar förmågor och erfarenheter som hjälper dem att bli företagsamma medborgare som kan dra nytta av möjligheter att arbeta, studera och starta hållbara företag i hela regionen - och som kan hjälpa till med att skapa en mer hållbar framtid. Vi fokuserar på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet både som en del av det tematiska innehållet och i själva genomförandet av projektet. 

Hållbart entreprenörskap - förmågan att upptäcka, skapa och dra nytta av entreprenöriella möjligheter som hjälper till att skapa hållbara samhällen - löper som en grön tråd genom hela projektet och vårt mål är att genom Aurora Entrepreneurialis utveckla hur vi tre partnerorganisationer och alla deltagande skolor arbetar med hållbart entreprenörskap. 

Vi arrangerar en digital lärarutbildning som är öppen för lärare, skolpersonal och andra intresserade. Mer information här: Aurora Entrepreneurialis Lärarutbildning

Vi finns på Youtube och Instagram.

UF Bothnian Arc NY - Gränsöverskridande entreprenörskap

Ung Företagsamhet Norrbotten har i samarbete med Uleåborgs kommun drivit ett Interreg Nord-projekt från augusti 2018 till mars 2022. Mer information om det tidigare projektet finns här. 

Följande skolor i Norrbotten deltar i projektet:

Björknäsgymnasiet i Boden

Gränsälvsgymnasiet i Övertorneå

Lapplands Gymnasium Pajala - Laestadiusskolan

Strömbackaskolan i Piteå

Tornedalsskolan i Haparanda

Tack vare ekonomiskt stöd från Interreg Aurora och medfinansiering från Region Norrbotten och Lapin Liitto har vi möjlighet att genomföra detta projekt under tre år. 

Mer information om Aurora Entrepreneurialis.

Mer information om Interreg Aurora.

Mer information om Region Norrbotten.

Mer information om Lapin Liitto.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Linda Strandenhed, linda.strandenhed@ungforetagsamhet.se

Aurora Entrepreneurialis, Poster
Interreg Aurora Poster
Aurora Entrepreneurialis - partners and funders logo

Projektledare

Linda Strandenhed
Projektledare, Norrbotten
Kontakta mig om:
Interreg Aurora Entrepreneurialis