Björn Lundéns kunskapsstipendium till UF-lärare

Björn Lundén är sedan 1980-talet ett ledande programvaruföretag och utbildare av svenska småföretagare med en bred och pedagogisk katalog av kurser och handböcker inom företagande, redovisning, skatt, HR och marknad. 

Hösten 2022 instiftades Björn Lundéns kunskapsstipendium av ett värde till 50 000 kr med syfte att få stödja lärare med fortbildning inom företagande, redovisning och skatt samt HR och marknad. En stipendiat får tillgång till hela Björn Lundéns digitala utbildningskatalog med närmare 100-talet webbutbildningar och handböcker under ett helt år.  

För att söka ska du: 

  • vara en certifierade UF-lärare. 

  • vilja kompetensutveckla dig inom företagande och entreprenörskap för att kunna stötta din UF-företagare.  

UF-läraren ska besvara följande på max 1 A4-sida: 

  • Ange program och kurs som du undervisar på. 

  • Motivera vad detta stipendium skulle betyda för dig i din roll som UF-lärare och hur det skulle kunna underlätta din undervisning. 

Deadline att söka till stipendiet för hösten 2023 är 30 november, kl. 23.59.

Här kan du som är UF-lärare ansöka, inloggning krävs.