Bli partner!


Som partner är du med och investerar i att Värmlands barn och ungdomar ska få utveckla sitt entreprenörskap och sin företagsamhet. Varje år utbildar vi ca 5000 värmländska grundskoleelever och drygt 1700 värmländska gymnasieelever genom våra läromedel och koncept. En viktig satsning för att fler företag ska bildas och fler företagsamma medarbetare kommer ut på arbetsmarknaden.

Investera i Ung Företagsamhet Värmland!

Som ideell utbildningsorganisation finansieras vi av länets alla kommuner, Region Värmland och det privata näringslivet. För att växa och se till att fler barn och ungdomar får utveckla sitt entreprenörskap och sin företagsamhet behöver vi fler partners som investerar i vår verksamhet.

Varför ska ditt företag bli partner?
- Ni får tillgång till ett nätverk med ett 100-tal andra Värmländska företag

- Ni är med och bidrar till att säkra Värmlands framtid genom fler företag och fler
  företagsamma medarbetare

- Employer branding. Stärk ert varumärke genom ert engagemang i Ung
  Företagsamhet.

Vill ni veta mer vad som ingår i ett partnerskap och vilka nivåer som finns, kontakta oss!

kontakta oss om partnerskap

Sofia Beckman
Regionchef
Kontakta mig om:
Verksamhetsfrågor, skolfrågor, personal, kommunsamarbeten och finansiering.
Evelina Sundfeldt
Föräldraledig
Kontakta mig om:
Jag är för närvarande föräldraledig. För frågor gällande finansiering, kontakta Sofia Beckman.