Bli silverpartner

Som silverpartner får du

- Logotyp och varumärke sammankopplas med Ung
Företagsamhet genom:

Hemsida, skyltar på evenemang och sociala medier.

- Garanterad plats i jurygrupp på regionala mässan

- Inbjudan till evenemang:
After Work, partnerlunch/partnerfrukost och andra aktiviteter
som bidrar till nya kontakter i vårt nätverk.

- Möjlighet att ingå i rådgivarbank

- Möjlighet att skapa erbjudande för elever/alumner:
Tävlingar i sociala medier, stipendium, jobberbjudanden, mm

- Employer branding:
Ett starkt varumärke för unga kopplas samman med
partnerföretagets varumärke. Samarbetet ökar kännedomen
om er verksamhet för framtidens företagare och arbetskraft.