Charlotta Dahlqvist

Floraskolan är en splitterny kommunal F-9 grundskola med helt nya lokaler som stod färdiga för inflyttning höstterminen 2020. En modern och nytänkande skola med hemmaarenor istället för klassrum där eleverna delas in i årskurser.

Charlotta har som rektor jobbat med att etablera ett nytt tänk kring skolans verksamhet. De går från "min klass" till "våra gemensamma elever" och i lokalerna finns projektarenor som bjuder in till att arbeta ämnesövergripande. I podden berättar Charlotta om hur de jobbar entreprenöriellt med MOSAIK, om rektorns viktiga roll att möjliggöra samt hur engagemang skapas hos eleverna när projekt har en mottagare. 
 

Charlotta Dahlqvist