Hem / Alla UF-företag / Stark Start UF

Stark Start UF

Kultur & utbildning
Skola: Blackebergs gymnasium,
Region: Stockholm,
Typ: Kultur & utbildning
Affärsidé
Vi erbjuder skolor att köpa ett integrationspaket som går ut på att bygga broar mellan elever från olika bakgrunder. Vi arbetar utefter en egenskapad modell som bygger på att en grupp med tjejer från språkintroduktion samt tjejer från de nationella programmen träffas. Vi ordnar 4 aktiviteter under en fyramånadersperiod där syftet är att skapa bra gemenskap i gruppen och förbereda unga tjejer inför framtiden.
Anna Ytterborn
Ekonomi
Astrid Atle
Företagsledare/VD
Kajsa Thorselius
Marknadsförare