Elik van Vuuren

Intresset till att bli lärare väcktes av Elik van Vuurens egna lärare som visade på ett bra ledarskap när han själv gick skola. Även om han har kvar ett år till sin examen undervisar Elik på idrottsskolan Prolympia och är mentor till elever i åk 8.  

Han ser sitt uppdrag som lärare att han ska rusta eleverna till att klara sig i samhället, och i ju tidigare ålder eleverna förstår sambandet mellan sin egen skolgång och verkligheten utanför klassrummet desto bättre. I podden berättar Elik om att inte ge upp alltför lätt, att vara den bästa versionen av elevernas trygga punkt samt uppmaningen att sluta fundera och börja jobba med entreprenörskap i skolan.

Elik van Vuuren