Undervisa med Fortnox

Som UF-lärare får du använda stora delar av Fortnox i din undervisning helt kostnadsfritt. Ta del av färdiga övningsuppgifter eller skapa egna. Du får alla verktyg du behöver för att kunna göra undervisningen inom ekonomi och entreprenörskap modern och kopplad till hur företagare faktiskt jobbar med exempelvis bokföring och fakturering. Skapa övningsföretag åt dina elever och låt dem testa “på riktigt”.

Vi erbjuder kom igång-guider och webbutbildningar direkt via hemsidan, men vi kan såklart både introducera programmet för dig och dina kollegor i ett digitalt möte eller en gästföreläsning tillsammans med eleverna. Kontakta oss på
skola@fortnox.se

  • Digitalisera ekonomiundervisningen
  • Skapa övningsföretag åt eleverna
  • Introduktion & utbildning

Beställ ditt Fortnox Skolstöd här!