Framtidskoll på grundskolan

Framtidskoll Värmland

Framtidskoll - en inspirerande halvdag om framtiden för elever i årskurs 8.

Vad innebär Framtidskoll?

Framtidskoll är en kostnadsfri workshop som arrangeras en halvdag där Ung Företagsamhet tillsammans med Swedbank och Arbetsmarknadskunskap besöker skolor och pratar om framtiden.

Dagen består av 3 pass där vi pratar om entreprenörskap, framtidens yrken, privatekonomi, självkännedom och möjligheter. Dagen delas upp som en förmiddag eller en eftermiddag och tar ca 3 – 3,5 timmar. Varje skola tilldelas även ett populärt läromedel från Ung Företagsamhet "Min framtid och ekonomi" för att kunna arbeta vidare med detta efter vårt besök.

PASS 1: Ung Företagsamhet – Entreprenörskap & att se möjligheter

Vi pratar om entreprenörskap, hur det är att driva eget företag, vikten av att tro på sig själv och sina idéer och ger även en hint om möjligheten att driva UF-företag i gymnasiet. Passet är interaktivt där eleverna även får delta i en del övningar som främjar deras kreativitet.

PASS 2: Swedbank – Ung ekonomi - Nå dina drömmar

Swedbank lär eleverna på ett mycket inspirerande sätt både hur de kan spara pengar, minska sina utgifter och hur de når sina drömmar.

PASS 3: Arbetsmarknadskunskap – Framtidens yrke & varumärke

Här pratar Arbetsmarknadskunskap mycket om framtidens yrken och valmöjligheter, och hur eleverna ska tänka kring sitt eget varumärke. Återigen ett interaktivt pass med många övningar där eleverna får fundera på hur deras framtid skulle kunna se ut.

Hur kan skolan jobba vidare efter besöket? 

Fria läromedel delas ut till skolan tack vare Sparbanksstiftelsen Alfa

Inför dagen får skolorna läromedel från Ung Företagsamhet (kostnadsfritt tack vare finansiering från Sparbanksstiftelsen Alfa) som är en del i ett långsiktigt arbete att stärka elevernas entreprenöriella förmågor, självkännedom och medvetenhet. Läromedlet som ingår för alla som deltar i Framtidskoll är Min framtid & ekonomi. Skolan bokar upp en dag då läromedel delas ut och en kortare workshop hålls för lärarna - även detta kostnadsfritt.

Min framtid och ekonomi kombinerar ämnen om elevens självmedvetenhet, yrkesval, ekonomi och entreprenörskap. Läromedlet består av tre delar med två avsnitt i varje del. Varje del avslutas med att eleven får tillämpa sina kunskaper och förmågor. Min framtid och ekonomi berör frågor som:

  • Varför går jag i skolan?
  • Vilka yrken kan vara intressanta för mig?
  • Vilka är mina intressen, värderingar och förmågor?
  • Hur får jag min ekonomi att fungera i framtiden?
  • Hur påverkar samhällets ekonomi mig?
  • Påverkar jag samhällets ekonomi?

Framtidskoll - Ett uppskattat projekt ute i grundskolorna

Framtidskoll är ett mycket uppskattat projekt. 2018/2019 träffade vi över 1400 elever runt om i Värmland och 100 % av skolorna vill att vi kommer även nästkommande år och har varit mycket nöjda med dagen.

Framtidskoll är väl anpassat till studie och yrkesvägledningsuppdraget som ska genomsyra alla ämnen och arbetsområden samt bör vara en del av den vardagliga undervisningen. Det finns även stark koppling till övriga övergripande mål och riktlinjer i LGR 11.

Intresserad av att boka Framtidskoll eller veta mer?

Maila vår projektledare - petra.carlsson@ungforetagsamhet.se

Film om Framtidskoll

Under hösten 2019 var vi bland annat på Rudsskolan och körde Framtidskoll. Se filmen där Petra berättar om vad Framtidskoll innebär, samt där Syvaren Anna Bäcksholm berättar från deras perspektiv vad Framtidskoll betyder för eleverna.