Hem / Nyheter & Event / Fyrbodal / Årets UF-företag igång!
Nya UF-företag

Årets UF-företag igång!

781 gymnasieelever driver UF-företag i Fyrbodal läsåret 2022/23, vilket är en minskning från förra läsåret. Men på UF-kontoret är man inte oroade. – Vi har fokus på att växa med kvalitet. Klart jag önskar UF-företagen i Fyrbodal vore fler. Men det viktigaste är att de som nu startat sitt UF-företag också klarar att slutföra det och får känna att de lyckas! säger Johan Sandahl, Regionchef på Ung Företagsamhet Fyrbodal.

Ung Företagsamhet har sammanställt årets statistik och konstaterade att 781 gymnasieelever driver UF-företag på Fyrbodals gymnasieskolor läsåret 2022/23. Det är en minskning med 146 elever, eller ungefär 16 procent, sedan förra året. Framför allt minskar UF-företagandet på Ekonomiprogrammet och på Samhällsvetenskapsprogrammet, där det är ungefär hälften så många UF-företagare som i fjol. I övrigt syns små minskningar på de flesta program. Däremot ökar UF-företagandet kraftigt på Naturbruksprogrammet och Teknikprogrammet vilket är glädjande. 

Magnus Ring, projektledare för gymnasiet på UF-kontoret håller med.  
– I Fyrbodal har vi en mycket hög andel som faktiskt slutför sitt UF-år och får intyg och det vill vi hålla i. God kvalité är viktigt. I år har vi flera nya UF-lärare och nu vill vi se till att utbilda och stötta dem på ett bra sätt så de känner sig trygga i sin roll och kan handleda eleverna på bästa sätt.  

 På sikt vill Ung Företagsamhet Fyrbodal att fler elever får möjlighet att driva UF-företag. Forskning visar att de som drivit UF-företag i framtiden har färre arbetslöshetsdagar och oftare startar eget företag. Dessutom höjer entreprenörskapsundervisning elevernas skolmotivation och ökar både kreativitet och osäkerhetstolerans hos eleverna.  
– Entreprenörskap är en kompetens som stärker ungas livschanser och därigenom bidrar till ett bättre samhälle. Därför är det viktigt att politiker och andra beslutsfattare prioriterar den här frågan, säger Johan Sandahl. Genom UF-företagande får eleverna starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor såsom samarbetsförmåga, problemlösning, initiativrikedom och kreativitet. Erfarenheterna har eleverna också nytta av i framtida arbetsliv oavsett vilken bransch de väljer att jobba i, som företagare och som anställda.  

Vi är övertygade om att ökad ung företagsamhet ger kraft till en positiv samhällsförbättring. Vi jobbar för att alla unga ska få chansen att utveckla sin företagsamhet under sin skolgång. Det vinner både de unga och samhället på, säger Johan Sandahl. 

För mer information, kontakta:  

Johan Sandahl, Regionchef Ung Företagsamhet Fyrbodal  

Tel: 070-6301467, johan.sandahl@ungforetagsamhet.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavsett om du är lärare, elev eller förälder så finns vi här för att hjälpa dig. Ställ en fråga så hör vi av oss så snart som möjligt.