Möjligheternas samhälle

Digital utbildning - Möjligheternas samhälle

Utbildningen går igenom entreprenörskapets betydelse för individen, företagens roll i samhället, hur Sverige har utvecklats historiskt samt hur framtidens arbetsliv kan komma att se ut.  Utbildningen innehåller fyra avsnitt och beräknad tidsåtgång är 8 - 10 lektionstillfällen. Utbildningen är tänkt att genomföras i helklass och går att använda från årskurs fyra och uppåt.

För att ta del av utbildningen behöver du logga in eller skapa ett konto. 

Kontakt

Therése Axelsson
Grundskoleansvarig
Kontakta mig om:
Du har centrala frågor som rör grundskolan och dess läromedel.