Guldpartner

Ditt bidrag är en viktig pusselbit för att fler ungdomar ska få chansen att välja sin egen framtid.

Som guldpartner är du med och bidrar till ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet. (Guldpartner värde 30.000kr/läsår)

 • Partnern marknadsförs som guldpartner till Ung Företagsamhet Gotland via sociala kanaler, på vår hemsida och i annan kommunikation.
   
 • Partnern får marknadsföra sitt partnerskap med UF Gotland via sociala kanaler och/eller på företagets hemsida.
   
 • Partnern erhåller årligen ett diplom som bevis på partnerskapet.
   
 • Partnern får delta under regionala mässan och prisutdelningen samt får delta på partnerlunch under mässdagen.
   
 • Partnern har möjlighet att ställa ut på Framtidstorget under den regionala mässan.
   
 • Partnern har möjlighet att få förfrågan att sitta med i juryarbete.
   
 • Partnern får en plats till den årliga Rådgivarträffen.
   
 • Partnern får möjlighet att ingå i Ung Företagsamhet Gotlands rådgivarbank.
   
 • Partnern får inbjudan till event som Ung Företagsamhet anordnar eller är medarrangörer till.