UF-företag på gymnasiet

Att driva ett UF-företag ger dig möjligheten att förverkliga en idé, förstå grunder i ett företag och göra något riktigt roligt!

Ett UF-företag kan drivas själv men det vanligaste är att ett UF-företag innehåller 3-5 medlemmar där eleverna får lära sig att starta, driva och avveckla UF-företaget under ett läsår på gymnasiet. 

UF-året innehåller fem obligatoriska moment som ska genomföras för att få ett intyg i slutet av läsåret där det framgår att eleverna drivit ett UF-företag. För att klara av dessa moment kommer eleverna ha stöd både av lärare och av UF-kontoret.

Att driva ett UF-företag är en merit för livet och handlar mycket mer om än att lära sig att starta ett företag. När man driver ett UF-företag får man träna på att samarbeta med andra under lång tid, lösa problem, tänka kreativt och ta ansvar att ta sina mål. Studier visar att de som drivit ett UF-företag oftare blir chefer, får högre lön och har lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än den som inte gjort det.

Ung Företagsamhet Norrbotten
Kontakta mig om:
UF-företagande - lärare och elever på gymnasiet.