Fas 1 - Idégenerering

Tekniska verken Innovation Camp 2021

Fas 1 - Idégenerering 

Kl. 08:55-10:55

Under den här fasen ska du och ditt lag komma på en idé och hitta en lösning till caset.

Mellan kl. 09:45-10:25 har ni blivit tilldelade en tid på 10 min med Tekniska Verkens experter, där ni har möjlighet att ställa frågor kopplade till er idé och till caset. 

Idégenerering

• Identifiera behov 

• Brainstorma idéer/lösningar

• Samla in fakta och ta hjälp av experterna

• Ta reda på förutsättningar

• Välj och konkretisera er idé 

 

Allmänna källor från Tekniska verken att använda till faktainsamling:

Beteendelabbet 

Göteborg stad - Fimpologi

Skyltsystem för avfall 

 

Källor kopplade till ett specifikt case:

Case 1: Monsterfettklump 

Case 2: 7000 ton skräp spolas i Svenska toaletter

Case 3: 1/4 källsorteras fel 

Case 3: Vad slänger ett vanligt hushåll

 

Genomgång med William FAS 1