Möte med experter

Tekniska verken Innovation Camp 2021

Möte med experter

Mellan kl. 09:45-10:25 har ni blivit tilldelade en tid på 10 min med Tekniska Verkens experter, där ni har möjlighet att ställa frågor kopplade till er idé och till caset. 

Expertgrupp 1

Klicka här för att ansluta till mötet

Jenny Ulvan, expertis inom vatten 

Lotta Holmquist, expertis inom kommunikation

 

Schema:

09:45 - Grupp 1

09:55 - Grupp 3

10:05 – Grupp 5

10:15 – Grupp 7

10:25 – Grupp 9

10:35 – Grupp 11

 

 

Expertgrupp 2

Klicka här för att ansluta till mötet

Linda Genander, expertis inom avfall

Anna Gunnarsson, expertis inom hållbarhet

 

Schema:

09:45 - Grupp 2

09:55 - Grupp 4

10:05 – Grupp 6

10:15 – Grupp 8

10:25 – Grupp 10

10:35 – Grupp 12