Inducut UF

Vinnare av Årets innovation

Från teknikprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola kommer Alexander och Marcus som tillsammans driver Inducut UF och tävlar för Halland i Årets innovation.

Vad gör ni i ert UF-företag?
Vi har genom Inducut UF utvecklat en maskin som har kommit att kallas för Inducutter. Det Inducuttern ska göra är att tugga ner polyesterbandavfall till en mindre volym vilket i sin tur leder till att produktionsföretag och industrier inte behöver bruka lika stora lagerutrymmen för att förvara avfallet. Bandens höga elasticitet gör det både tidskrävande och besvärligt att deformera materialet till en mindre och mer hanterbar volym, därför är det enda alternativet att tugga ner banden till mindre bitar.  

Hur kom ni på idéen?
Det hela började när en av oss sommarjobbade på ett hyvleri. Hyvleriet fick in stora mängder virkespaket bandade med polyesterband. När banden klipptes av från paketen uppstod problemet. Idéen kom då att man kunde “tugga” ner banden till mindre bitar för att både kunna förvara avfallet mer kompakt men även för att få bort den höga elasticiteten. 

Vad har varit den största utmaningen under året?
Den absolut största utmaningen under året har varit produktionsfasen. Att genomgå processen från ide till färdig produkt är förvisso inte nya territorium för oss teknikelever men det, för oss komplexa bygget av Inducuttern har varit utanför ramarna. Vi har inga tidigare kunskaper om att faktiskt konstruera något liknande och att ge sig in på nya och okända territorium inom produktionen. Samtidigt som vi har tagit hänsyn till ett kvalitativt arbete som hela tiden har legat i balans med att utföra det så hållbart som möjligt. 

Topp 3!

Topp tre från UF-året

  1. När vi tilldelades titeln som “Årets innovation” i Halland.
  2. Allt vi har lärt oss under året och att vi har fått möjligheten att arbeta på ett sätt som skiljer från det vi är vana vid när det gäller skolarbete.
  3. Det kontaktnät vi har byggt upp under året. Allt från rådgivare till näringsliv.

Har UF-årets blivit som ni tänkte er?
Alla vår tankar och fördomar om UF-årets slogs det snabbt hål i. Kursen entreprenörskap trodde vi båda skulle vara en kurs likt våra många andra där vi har genomgångar i början av lektionen och eget arbete resterande tid. Vi hade svårt att tänka innan detta UF-året att vi själva skulle få bygga upp helt egna riktlinjer som vi  väljer att förhålla oss till efter egen vilja. Vi har fått ta del av så mycket kompetens inom entreprenörskap under endast några få månader att vi idag båda två till hundra procent står bakom citatet “You learn by doing”. 

Varför tror ni att ni vann Årets innovation? 
Vi tror främst att vi vann Årets innovation för att hela våran ide bygger på ett verkligt problem som många företag upplever. En avgörande faktor tror vi även har varit det stöd som vi fått av kompetenta inom området, i form av rådgivare och lärare

Vad händer med Inducut UF efter UF-året?
Ett fullständigt korrekt svar till denna fråga är svårt att ge, både för att det finns så många olika möjligheter och vägar att ta med företaget men även för oss själva personligen i takt med att vi tar studenten nu till våren. UF-året har varit en god möjlighet för oss att lära känna marknaden samt gräva ner oss inom ämnesområdet och bli experter inom vårt koncept och vår produkt. Detta innebär att tanken om att efter UF-året starta om företaget i en annan bolagsform inte alls är omöjligt.