Bankerbjudande från Swedbank

Eleverna får ta del av samma avgiftsfria banktjänster för företag som tidigare. Vi vill dock uppmärksamma er på att Swedbank har en ny rutin för att bli UF-kund i banken. Det som ändras är att eleverna inleder processen med att skicka in handlingar via mail till bankkontoret – innan mötet. Viktigt att samtliga blanketter bifogas och är korrekt ifyllda. När personal på kontoret fått kompletta handlingar påbörjas handläggningen och eleverna kontaktas när det är dags för bokat möte på bankkontoret (ej drop in). Syftet med enhetligare arbetssätt och rutiner inom Swedbank är att göra det enklare och tydligare för både UF-företag och bankpersonal.

Vill be er tänka på:

 • Att enbart uppmana elever att skaffa banktjänster först när de ser ett behov. En hel del konton som öppnas av UF-företag i banken används aldrig.
 • Att skaffa banktjänster för företag är en process som tar lite tid, bland annat på grund av lagar och regler. Eleverna behöver därmed ha tålamod och räkna med viss handläggningstid innan allt är klart. Ge inte eleverna en deadline för när ett bankkonto ska vara öppnat utan en deadline för när handlingar ska vara inskickade.

Fr.o.m. v. 47:

 • Endast användare av banktjänster, dvs säga den eller de som ska ha tillgång till bankkonto behöver besöka banken och fylla i ”godkännande av avtal” om omyndiga. De övriga i UF-företaget behöver inte godkännande av förmyndare om inte de blir användare av tjänster. Obs! Detta är en ny tillämplig. Tidigare skulle alla elever besöka bankkontoret och få godkännande av förmyndare om omyndiga.
 • I ansökan för UF-företag rekommenderar banken att vd eller ekonomiansvarig anges som kontaktperson och att denne också är firmatecknare och ensam användare av bankens produkter och tjänster. Det är också enklare om den här personen är myndig. 
 • Omyndig elev behöver godkännande av förmyndare. Om den omyndiga har två förmyndare skall båda godkänna att den omyndiga får vara användare av bankens produkter och tjänster och signera blanketten
 • UF-företagare som ska ha tillgång till bankens produkter och tjänster bokas in på möte på bankkontoret och ha med 1) giltig ID-handling, 2) Protokollet i original 3) ”godkännande av avtal för omyndig” i original (om användaren är omyndig). 

Swedbank erbjuds UF-företagare enkla och smarta banktjänster utan avgift.

 • Internetbanken för företag med betalningar
 • Swish för företag
 • Företagskonto
 • Bankgironummer
 • Appen för företag
 • Kundcenter företag