För jämlikhet och inkludering

Make Equal är en jämlikhetsstiftelse som sedan 2010 stöttar verksamheter i arbetet med jämlikhet och inkludering. De utbildar, gör kartläggningar genom till exempel enkäter och intervjuer, tar fram metoder och verktyg och ger strategiskt stöd. Make Equal har också varit en stark röst i samhällsdebatten och ligger bland annat bakom framgångsrika kampanjer och opinionsbildande initiativ såsom Fatta, #killmiddag och #ochjagprotesterade. 

Hemsida: www.makeequal.se


Under våren 2022 hjälper Make Equal UF Stockholm med att genom enkäter undersöka hur deras målgrupper uppfattar dem. Resultatet kommer analyseras utifrån ett jämlikhetsperspektiv och ligga till grund för rekommendationer om hur UF Stockholm kan bli mer jämlika och inkluderande.