Make A Game

Nedan hittar ni information om projektet.

 Vad är Make A Game?

Spelutvecklingsprojektet Make A Game är ett samarbete mellan Embracer Group, Mirage Game studios, The Great Journey och Ung Företagsamhet Värmland, och kommer under läsåret 22/23 att genomföras för sjätte året i rad. Syftet är att ge extra stöttning till de UF-företag som utvecklar dator och mobilspel så att de får mer kunskap och bättre förutsättningar att lyckas i sin spelutveckling under UF-året samt fostra deltagarna med en förståelse för hur en som spelutvecklande aktör tar sig fram inom spelindustrin i stort. Projektet syftar även till att stärka Värmland som arena för datorspelsbranschen genom att skapa bättre förutsättningar för att nya datorspelsföretag ska bildas och bidra till att skapa mer kompetens till branschen regionalt.

Målen med projektet:

Det primära målet för de enskilda UF-teamen att framförallt fokusera på att få fram spelbara demon eller prototyper till UF-företagandets slut. Fokuset på den tillverkande aspekten av spelföretagandet kommer sig ur att speltillverkning är så kompetenstungt och omfattande i sin konstruktion och att de behöver underbygga sitt praktiska utförande med mycket förberedelsearbete och Youtube-tutorials. Det förväntas mer tid än de har ålagda i sin kursplan helt enkelt. Detta medför att affärsplan, marknadsföring och övriga UF-moment placeras sekundärt i relation till själva tillverkningsprocessen men vävs in i moment som utgör upplägget i Make A Game-året. Projektet lär ut erfarenheterna av att skapa affärskoncept runt spelet och förstå behovet av att tänka på saker som målgrupp, marknad och finansiärer för att nå framgång med framtida datorspel inom moment såsom: designdokument, möten med Mirage Game Studios och aktörerna i The Great Journey, UF-mässan samt den industrinära dialog som avslutade året.

 

Hur ser UF-året ut för UF-företagen i projektet?

Make A Game årsplannering

 

 

Under UF-året genomförs sju träffar med olika teman för att hjälpa teamen framåt i arbetet. Några träffar fokuserar på praktisk spelutveckling medan andra har mer fokus på affärsutveckling och presentation. Förutom de gemensamma träffarna sker även individuella träffar med företagen genom besök ute på skolorna samt i The Great Journey´s lokaler på Innovation Park.

UF-året avslutas med en presentation för en åhörargrupp som representerar olika perspektiv inom spelindustrin; finansiären, förläggaren, en professionell studio, det lokala stödsystemet samt konsumenten.

 

Make A Game kör igång igen i augusti 2022!!!

Är ni intresserade av att vara med Make A Game 2022 - 2023 kan ni kontakta Robin så sparar vi en plats till er. Vi kommer även komma ut till er i skolorna och berätta mer.

Uppstartsträff 14 September!!!

Är du intresserad att vara med i Make A Game 2022-2023? Då är det bara att komma och vara med på Uppstartsträffen! Under träffen kommer ni få mer information om hur det är att vara med i Make A Game projektet och få tips på hur ni ska utveckla eran spelidé.

Det kommer även vara inspirerande föreläsare som kommer prata om sin resa i spelindustrin och ge er tips.

Hur påverkar Covid-19 Make A Game?

Ungföretagsamhet och Make A Game följer de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Vi kommer även följa de restriktioner gymnasieskolor har satt. Den största påverkan på projektet kommer från restriktioner kring antalet deltagare som kan vara med på träffar. Går antalet deltagare över restriktionen kommer träffen att genomföras digitalt.

Har ni frågor eller vill veta mer, kontakta Robin Klint:

Email: robin.klint@ungforetagsamhet.se

Mobil: 076 637 78 94

Se några av spelen som har skapats i Make A Game: