Make A Game

Nedan hittar ni information om projektet.

 Vad är Make A Game?

Spelutvecklingsprojektet Make A Game är ett samarbete mellan Embracer Group, Mirage Game studios, The Great Journey och Ung Företagsamhet Värmland, och kommer under läsåret 23/24 att genomföras för sjunde året i rad. Syftet är att ge extra stöttning till de UF-företag som utvecklar dator och mobilspel så att de får mer kunskap och bättre förutsättningar att lyckas i sin spelutveckling under UF-året samt fostra deltagarna med en förståelse för hur en som spelutvecklande aktör tar sig fram inom spelindustrin i stort. Projektet syftar även till att stärka Värmland som arena för datorspelsbranschen genom att skapa bättre förutsättningar för att nya datorspelsföretag ska bildas och bidra till att skapa mer kompetens till branschen regionalt.

Målen med projektet:

Det primära målet för de enskilda UF-teamen att framförallt fokusera på att få fram spelbara demon eller prototyper till UF-företagandets slut. Fokuset på den tillverkande aspekten av spelföretagandet kommer sig ur att speltillverkning är så kompetenstungt och omfattande i sin konstruktion och att de behöver underbygga sitt praktiska utförande med mycket förberedelsearbete och Youtube-tutorials. Det förväntas mer tid än de har ålagda i sin kursplan helt enkelt. Detta medför att affärsplan, marknadsföring och övriga UF-moment placeras sekundärt i relation till själva tillverkningsprocessen men vävs in i moment som utgör upplägget i Make A Game-året. Projektet lär ut erfarenheterna av att skapa affärskoncept runt spelet och förstå behovet av att tänka på saker som målgrupp, marknad och finansiärer för att nå framgång med framtida datorspel inom moment såsom: designdokument, möten med Mirage Game Studios och aktörerna i The Great Journey, UF-mässan samt den industrinära dialog som avslutade året.

 

Hur ser UF-året ut för UF-företagen i projektet?

Make A Game årsplannering

 

 

Under UF-året genomförs sju träffar med olika teman för att hjälpa teamen framåt i arbetet. Några träffar fokuserar på praktisk spelutveckling medan andra har mer fokus på affärsutveckling och presentation. Förutom de gemensamma träffarna sker även individuella träffar med företagen genom besök ute på skolorna samt i The Great Journey´s lokaler på Innovation Park.

UF-året avslutas med en presentation för en åhörargrupp som representerar olika perspektiv inom spelindustrin; finansiären, förläggaren, en professionell studio, det lokala stödsystemet samt konsumenten.

Låter detta intressant?

Är ni intresserade av att vara med Make A Game 2023 - 2024 kan ni kontakta Robin Klint. Vi kommer även komma ut till er i skolorna och berätta mer.

Se några av spelen som har skapats i Make A Game:

Kontakta Robin:

Robin Klint
Projektledare, Värmland
Kontakta mig om:
Du är gymnasielärare eller gymnaelev och har frågor eller vill veta mer om vårt Make A Game-projekt.