Nu startar vi 600 företag i Värmland!

Fler och fler ungdomar vill starta UF-företag på gymnasiet, vilket innebär att vi behöver fler värmländska företag som stöttar verksamheten Ung Företagsamhet Värmland.

”Att som företag stötta organisationen Ung företagsamhet borde inte vara en fråga utan en självklarhet, Värmland behöver fler företagare för tillväxt och Ung Företagsamhet är en viktig del i det arbetet”
- Bola Sjögren

Våra samarbetspartners i värmländska näringslivet är med och bidrar så att vi varje dag kan vara ute och jobba med rektorer, lärare och elever för att alla ska få chansen att driva UF-företag under sin gymnasietid. Vi vet att det finns stora fördelar med att driva UF-företag tack vare en stor studie* som gjorts:

1. Ökar sannolikheten att en individ startar företag
- UF-deltagande ökar sannolikheten för att bli nyföretagare med ca 20 procent.

2. Ökad inkomst från företagande
- UF-deltagande ökar individens förväntade inkomst, positiv effekt på företagarinkomsten på mellan 7–12 %.

3. Högre medelinkomst – en genomsnittlig månadslön mer om året
- UF-alumner har högre inkomst, 35 700 kr mer i årsinkomst, 12 % mer jämfört med kontrollgruppen 2010.

4. Högre andel chefer – 44 % större sannolikhet
- UF-alumner når i betydligt högre utsträckning chefspositioner, 44 % högre sannolikhet att nå chefsposition jämfört med kontrollgruppen.

5. Etablering på arbetsmarknaden
- Deltagarna i studien hade drygt 20 procent lägre sannolikhet att vara arbetslösa.

 

Förra läsåret slog vi nya värmländska rekord med att hela 1532 elever drev totalt 608 UF-företag som resulterade i att ett flertal nya riktiga företag bildades efter läsårets slut.

I år startar vi 620 nya företag i Värmland  tack vare stödet från företag och kommuner, och fortsätter vara med och bidra till Värmlands tillväxt, hur fantastiskt är inte det?

*Effekter av utbildning i entreprenörskap – en långtidsstudie av UF alumners arbetsmarknadspotential och företagande” av Karl Wennberg och Niklas Elert.

 

 

Emil Närsten och Henrik Andersson.

Emil Närsten och Henrik Andersson drev UF-företag läsåret 08/09. Idag driver de fortfarande företag ihop! 

Jonna Didriksson.

Jonna Didriksson drev UF-företag läsår 12/13 och driver idag företag vid sidan av sina studier. 

Joel Renander.

Joel Renander drev UF-företag läsår 13/14. Direkt efter UF-året omvandlade han och sina kollegor UF-företaget till ett riktigt företag som de fortfarande driver idag!

Rebecka Karlsson Röhr.

Rebecka Karlsson Röhr drev UF-företag läsåret 14/15 och även hon omvandlade sitt UF-företag till ett riktigt företag direkt efter UF-året!