NU STARTAR VI 650 NYA FÖRETAG I VÄRMLAND. IGEN!

Fler och fler ungdomar startar UF-företag på gymnasiet, vilket innebär att vi behöver fler värmländska företag som stöttar verksamheten Ung Företagsamhet Värmland.

Just nu startas drygt 650 UF-företag av nästan 1700 värmländska gymnasieelever. Det innebär att varannan gymnasieelev i Värmland driver UF-företag under sin gymnasietid. Det kommer göra gott för länets framtida tillväxt!

Ung Företagsamhet är en ideell politiskt obunden utbildningsorganisation som arbetar med entreprenörskap i både grundskolan och på gymnasiet. Med stöd från skolverket och finansiering från länets alla kommuner, Region Värmland och 90 partners från det privata näringslivet ser vi se till att barn och ungdomar får träna på entreprenörskap under sin skoltid.

Effekterna av att få träna på entreprenörskap är att vi får fler företagare och fler företagsamma medarbetare. Det byggs upp en drivkraft, ett initiativtagande och ett ta-sig-förskap hos ungdomarna som gynnar dem själva och hela samhället när de äntrar arbetsmarknaden. Vi behöver fler som vill, kan och vågar starta företag och vi behöver starkare arbetskraft som bidrar till utveckling av befintliga verksamheter.

Fördelarna med att ungdomarna får träna på livet som entreprenör under sin gymnasietid är många. Genom forskning och undersökningar visar det att de som fått driva UF-företag, jämfört med de som inte fått genomgå ett UF-år:

- I större utsträckning startar företag
- Omsätter mer
- Anställer fler
- Är lönsammare

Målet är inte att alla ska bli företagare, däremot vill vi att alla ska bli företagsamma. UF-företagande visar effekter även på de som väljer att göra karriär genom anställning:

- De har högre inkomst
- De når i större utsträckning chefspositioner
- De har färre arbetslöshetsdagar

Vi utbildar skolledare, lärare och elever i entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Våra läromedel och bedömningsstöd används som metod i skolans befintliga ämnen och kurser. Vårt uppdrag är att hjälpa skolorna att få in entreprenörskap som en röd tråd genom hela utbildningssystemet, från förskolan upp till gymnasiet.

Värmland hade förra läsåret högst andel elever i landet som fick driva UF-företag under sin gymnasietid. Nu startar vi 650 företag, igen!

Emil Närsten och Henrik Andersson.

Emil Närsten och Henrik Andersson drev UF-företag läsåret 08/09. Idag driver de fortfarande företag ihop! 

Jonna Didriksson.

Jonna Didriksson drev UF-företag läsår 12/13 och driver idag företag vid sidan av sina studier. 

Joel Renander.

Joel Renander drev UF-företag läsår 13/14. Direkt efter UF-året omvandlade han och sina kollegor UF-företaget till ett riktigt företag som de fortfarande driver idag!

Rebecka Karlsson Röhr.

Rebecka Karlsson Röhr drev UF-företag läsåret 14/15 och även hon omvandlade sitt UF-företag till ett riktigt företag direkt efter UF-året!