Om oss

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan.

Vi utbildar unga i entreprenörskap

Vi finns över hela Sverige och utvecklar elevers kreativitet och företagsamhet. Fler än 400 000 elever har drivit UF-företag sedan starten 1980.

https://ungforetagsamhet.se/om-oss/om-ung-foretagsamhet

Vår utbildning ger resultat

Forskning visar att de personer som drivit UF-företag på gymnasiet oftare startar eget företag, tjänar bättre och har lägre arbetslöshet än andra.

https://ungforetagsamhet.se/om-oss/var-utbildning-ger-resultat#none