40 år av Ung Företagsamhet

Junior Achievement

Om vår organisation

Ung Företagsamhet är del av den globala organisationen Junior Achievement Worldwide, som finns i 115 länder i hela världen. De når 12 miljoner elever varje år med entreprenörskapsprogram för att förbereda unga på bästa möjliga sätt för arbetslivet.

JA är den största globala aktören för utbildning i entreprenörskap, ekonomisk förståelse och att förbereda unga i åldrarna 5 till 25 för arbetslivet. De över 50 programmen JA erbjuder är gjorda för att ge unga möjlighet att prova på arbetslivets förutsättningar, och samtidigt vara roliga, praktiska och ge största möjliga effekt. Vissa av programmen låter eleverna komma ut från klassrummet och uppleva en dag utanför skolan, som till exempel Ledare för en dag som UF Alumni anordnar.

JA Worldwide är sedan uppdelat i sex kontor över hela världen: JA USA, JA Americas, JA Africa, JA Mena, JA Asia Pacific och JA Europe - som Ung Företagsamhet hör till.

Ung Företagsamhet Sverige samarbetar i vissa aktiviteter med JA Worldwide eller JA Europe:  Entreprenurial Skills Pass (ESP), en internationell certifiering för UF-företagare där 29 länder i Europa deltar, som både mäter företagsekonomiska kunskaper samt låter eleverna skatta utvecklingen av sina egna entreprenöriella kompetenser. Enterprise without Borders (EwB), där UF-företagare kan samarbeta med UF-elever, UF-skolor och UF-lärare i andra länder. År 2021 kommer Sverige stå värd för JA Alumni Conference, där alumner från hela Europa möts för att nätverka, utbyta erfarenheter och inspireras. Temat är disruption och deltagarna kommer under tre dagar att introduceras till Sveriges innovativa startupmiljö genom inspirationsföreläsningar, kreativa workshops och andra spännande aktiviteter. 

Här i Sverige är Ung Företagsamhet uppdelad i 24 regioner över hela landet, och vi finns på skolor från norr till syd, öst till väst. Vår första region var Östergötland 1980 och vår senaste är Fyrbodal år 1999.

Oavsett var man bor erbjuder vi samma höga kvalitet på våra utbildningar, läromedel och evenemang. Vårt mål är att varje grundskole- och gymnasieelev ska upptäcka sin egna företagsamhet, och att vår alumniverksamhet ska vara det självklara valet för nätverkande, personlig utveckling och inspiration om entreprenörskap.