Bli partner till Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet låter barn och ungdomar växa genom entreprenörskap


Ung Företagsamhet är en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap och företagande bland barn och ungdomar i skolan. Varje år startas 800 UF-företag i Östergötland. I UF-företagen får 1800 gymnasieungdomar träna kreativitet, ekonomi, samarbete, försäljning och att ta ansvar för sitt företag. Allt under handledning av utbildade och professionella UF-lärare på sina skolor. I grundskolan arbetar vi aktivt tillsammans med näringslivet med olika kreativa utmaningar, där barnen under en kortare period får hitta på en lösning på ett problem som ett företag har tagit fram.

Partnerskap med Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är beroende av såväl offentliga finansiärer som partnerskap med privata företag. Våra privata partners kommer från alla branscher. Genom att stötta Ung Företagsamhet i Östergötland är ni med och tar ett samhällsansvar. Genom oss når ni ut till ungdomar, lärare och skolledare i hela Östergötland, från grundskola till gymnasium, och sätter ert varumärke i ett positivt sammanhang.

What’s in it for us?

Som partner åt Ung Företagsamhet i Östergötland går man inte lottlös. Genom reportage, nyhetsbrev, hemsida och sociala medier sprider vi ert varumärke. Vi berättar mer än gärna att just ni är partner åt oss och ser till att andra också får reda på det. Varje år får ni också möjlighet att träffa våra ungdomar för att med dem diskutera deras tankar och idéer kring företagande och entreprenörskap. Om ni vill ha ett djupare samarbete med oss finns det många möjligheter. Ni kan exempelvis få stå som värd för våra UF-tävlingar eller presentera ett case som grundskoleklasser får lösa.

Vi vill ha kontakt med dig!

Vi vill gärna boka ett förutsättningslöst möte med er för att berätta mer om vår verksamhet och hur ett samarbete kan se ut med Ung Företagsamhet i Östergötland. Kontakta Lars Hindrum eller Hanna Edström för att boka in ett förutsättningslöst möte. Kontaktuppgifter finner du nedan.

Hanna Edström
Regionchef, Östergötland
Kontakta mig om:
Verksamhetsfrågor, kommunsamarbeten och partnerskap.
Lars Hindrum
Projektledare, Östergötland
Kontakta mig om:
Du är lärare eller skolledare på gymnasiet och har frågor om UF-företagande.