UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE

Partnererbjudande

Var med och bygg Skånes framtid

Genom att bli samarbetspartner till Ung Företagsamhet Skåne möjliggör ni att elever får möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet Skåne bidrar starkt till att få fler företagsamma människor i Skåne men också för att få fler företagare.

Ung Företagsamhet är en viktig del i uppbyggnaden av Skånes, och Sveriges framtid. Tillsammans med våra partners hjälper vi elever att få mer kunskap inom entreprenörskap och nå sina företagsamma mål. På denna sida får ni ta del av hur vi arbetar och hur ni kan vara till hjälp att bygga ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet.

Olika typer av partnerskap

Guldpartner | 150 000 SEK

Silverpartner | 100 000 SEK

Bronspartner | 50 000 SEK

UF-ambassadör | 15 000 SEK

Tävlingsvärd | 20 000 SEK

PARTNERSKAP MED UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE

Employer branding

Ungdomarna är vår framtid och era framtida anställda eller kunder. Genom Ung Företagsamhet får ni möjlighet att marknadsföra er som en attraktiv arbetsgivare.

PARTNERSKAP MED UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE

Marknadsföring

Vi arbetar mycket med sociala medier och har interaktion med elever även fysiskt då vi har hög närvaro ute på skolorna. Här får ni synas tillsammans med oss.

PARTNERSKAP MED UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE

CSR

Genom att stötta föreningen Ung Företagsamhet Skåne är ni med och tar ett samhällsansvar. Genom oss når ni ut brett till ungdomar och lärare i hela Skåne och sätter ert varumärke i ett positivt sammanhang.

PARTNERSKAP MED UNG FÖRETAGSAMHET SKÅNE

Rekrytering

Vi har en attraktiv rekryteringsbas då vi varje år har tillgång till Skånes mest företagsamma ungdomar även efter UF-året genom vårt nätverk UF-alumni.

Så arbetar vi för ett större syfte

ikon162FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Längst ner på Ung Företagsamhets logga står texten ”A member of JA Worldwide”, vilket vi bär med rejäl stolthet. Moderorganisationen Junior Achievement blev 2022 nominerad till Nobels fredspris för sitt arbete med att ge unga människor egenmakt över sin ekonomi.

ikon52JÄMSTÄLLDHET
Ung Företagsamhet vill bidra till ett mer jämställt näringsliv och ser en stark korrelation mellan UF-företagande och kvinnligt entreprenörskap. Kvinnor som drivit UF-företag är 80% mer sannolika att driva eget företag och det är 44% större sannolikhet att de blir chefer. I UF-företagen är 5/10 VD:s unga kvinnor.

ikon172GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP
Som en del av JA Worldwide har Ung Företagsamhet ett internationellt nätverk med över 120 systerorganisationer och tillsammans har vi utbildat nästan 13 miljoner unga människor världen över. Genom att värna våra internationella relationer bygger vi broar mellan länder och drar lärdom av varandra.

 ikon42GOD UTBILDNING
Utbildning är en av de viktigaste grunderna för ett välmående samhälle och Ung Företagsamhet bidrar genom att ge unga i alla åldrar möjlighet att utveckla sin företagsamhet. Därför inkluderar vårt erbjudande såväl grundskolan som gymnasiet, samt ett alumninätverk efter skoltiden.   

ikon112HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Genom att bidra till ungas egenmakt över sin ekonomi och genom att inspirera framtids entreprenörer att tänka socialt och ekologiskt hållbart, så bidrar Ung Företagsamhet till att bygga hållbara städer och samhällen. I Skåne arbetar vi hårt med att nå vår väldigt varierade demografi – från landsbygd till storstad.

 SÅ UTBILDAR VI UF FÖRETAGEN
Idag går det inte att driva företag utan någon form av hållbarhetstänk. Därför erbjuder vi koncept såsom Hållbarhetskollen till alla UF-företagare och prisar årligen de mest socialt och ekologiskt hållbara UF-företagen i Skåne och Sverige. Vi vill inspirera UF-företag till att göra gott och ser idag hur innovationer och initiativ från UF-företag bidrar till ett hållbart samhälle.
ikon8910121314152

3875
gymnasieelever driver UF-företag i Skåne 2023/2024.
434
grundskolelärare i Skåne är registrerade hos UF Skåne.

Att vara tävlingsvärd

Under ett UF-år har gymnasieelever möjlighet att tävla i UF-mästerskapen och varje år väljer cirka tusen skånska UF-företagare att göra detta. Som partner till Ung Företagsamhet Skåne finns möjligheten att vara tävlingsvärd för någon av de 14 tävlingskategorierna då de regionala vinnarna ska koras.

Hör från våra partners!

I samband med UF-Mästerskapen 2023 bad vi våra tävlingsvärdar och partners att besvara varför de väljer att stötta Ung Företagsamhet Skåne och vårt arbete för ett samhälle där alla unga ska få utveckla sin företagsamhet. Här är deras svar:

 

sv-nä-tvlsdgn  scrp-tvlsdgn

sprbnkstftlsn-tvlsdgn  sb-tvlsdgn

Vi vill att fler unga ska få chansen

Ert partnerskap möjliggör att vi kan växa i antal elever som driver UF-företag, att vi kan öka antalet lärare som kan undervisa UF-elever och att arbetet på grundskolan kan utökas genom workshops för lärare och särskilda projekt med samverkan mellan skolor och näringsliv. De senaste åren har antalet gymnasieelever som driver UF-företag i Skåne varit ungefär 30% av en årskull. Vi växer kontinuerligt, vilket är väldigt glädjande, men vi saknar fortfarande flertalet av eleverna som aldrig får chansen att utforska och utveckla sin företagsamhet.

Hela Skåne ska driva UF-företag

Vi tycker att alla ungdomar under sin gymnasietid borde få utveckla sina entreprenöriella förmåga genom vår metod att driva UF-företag. Förutom att eleverna lär sig om ekonomi, försäljning och får sätta saker som de lär sig i skolan i ett sammanhang, får de en mängd erfarenheter och färdigheter inför arbetslivet – innovativt tänkande, självledarskap, konflikthantering, mod, presentationsteknik, samarbete - oavsett om de kommer bli anställda eller starta egna företag. I takt med att intresset för UF-företagande ökar och vi ökar vårt engagemang på både grundskolan och gymnasiet behöver vi också öka upp finansieringen från det skånska näringslivet för att kunna behålla vår nära kontakt med elever och lärare samt kvalitét i utbildningen även när vi växer.

560 000 gymnasieelever har drivit UF-företag sedan 1980.

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat unga i entreprenörskap. Vi är en ideell och politiskt obunden organisation, som finns över hela landet. Vi inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor – för en positiv samhällsutveckling. Vår vision är ett samhälle där alla unga får utveckla sin företagsamhet. 

Var tredje elev som idag går ut gymnasiet har drivit ett UF- företag och totalt har över 560 000 gymnasieelever drivit UF-företag sedan vi grundades. Varje år jobbar vi med lärare och elever på drygt hälften av Sveriges grundskolor genom våra läromedel, utbildningar och inspirerande möten. Vi driver även vårt nätverk UF alumni som ger unga entreprenörer, tidigare UF-företagare, personlig utveckling, drivkraft att växa och ett unikt kontaktnät. 

Forskning visar att elever som drivit UF-företag har bättre möjligheter efter skoltiden; de får oftare jobb, har färre arbetslöshetsdagar och startar oftare eget företag. 

Det vinner både de unga och samhället på.

Bli partner idag, kontakta mig:

Johan Ceimertz
Regionchef, Skåne
Kontakta mig om:
Verksamhetsfrågor, personal, kommunsamarbeten & partnerskap.