Press & Media - Ung Företagsamhet Västernorrland

Vill du skriva om vår verksamhet på Grundskolan, något UF-företag, UF-mässan & UF-mästerskapen eller om Ung företagsamhet Västernorrland - Kontakta Regionchef Elin Andersson

Vi arbetar varje dag för att unga i Västernorrland ska se och förstå sin företagsamhet. Vi gör det genom att utbilda i entreprenörskap.

UF-mässan & UF-mästerskapen 2024 arrangeras av Ung Företagsamhet Västernorrland och går av stapeln i slutet av mars varje år. UF-mässan 2024 genomfördes på Birsta City den 22 mars. Mer info hittar du här. 
 

Grundskolan Sedan 2010 har Ung Företagsamhet arbetar på grundskolan och erbjuder läromedel och aktiviteter till hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9.

Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. För att hjälpa och stötta skolorna med detta anordnar vi aktiviteter, oftast i samverkan med samhället och arbetslivet.

Gymnasiet Vi är verksamma i hela Västernorrland och finns idag på 19 av 21 gymnasieskolor. UF-företagande är vår processutbildning där elever under ett år på gymnasiet får möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag. UF-företagande är inte en kurs utan en metod som kan användas på olika kurser och för den som vill kan man hitta ämnesövergripande samarbeten. 

 

 

Genom UF-företagande får elever på gymnasiet öva kreativitet, nyfikenhet, självförtroende, innovationskraft, problemlösning och många andra viktiga kompetenser. 

UF alumni UF alumni är nätverket för dig som tidigare har drivit UF-företag och gillar entreprenörskap. Det ger dig personlig utveckling, drivkraft att växa och ett unikt kontaktnät inom näringslivet och bland andra drivna unga personer. 

Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation och som är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

 

Organisationen i Sverige har alltså funnits i mer 40 år, men det allra första UF-företaget startade redan 1919 i den amerikanska delstaten Massachusetts.

Elin Andersson
Regionchef, Västernorrland
Kontakta mig om:
Du vill veta mer om organisationen Ung Företagsamhet och om hur du kan stötta vår verksamhet.