Läromedel

Ung Företagsamhet tillhandahåller tre läromedel som tränar elevers entreprenöriella förmågor.

Kostnadsfritt läromedel
För de flesta kommuner i Stockholmsregionen finns ett avtal mellan Ung Företagsamhet och utbildningsförvaltningen i kommunen. Vilket innebär att läromedlen är helt kostnadsfria. 

Vårt samhälle

Det här läromedlet riktar sig till grundskolans tidigare årskurser och tränar eleverna i kommunikation, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp. Eleverna får på ett lekfullt sätt lära sig om demokrati, samhällsplanering, yrken och skatt samt hur pengar cirkulerar i ett samhälle.

Läromedlet riktar sig till grundskolans tidigare årskurser. Passar även för språkintroduktion och fritidsverksamhet.

Beställ här

 

Se möjligheterna
Läromedlet riktar sig främst till grundskolans senare årskurser. Eleverna får lära sig vad en entreprenör är och sätta sina egna entreprenöriella egenskaper på prov. Genom praktiska övningar får eleverna lära känna sig själva och utveckla sin kreativa förmåga, se behov och finna lösningar. 

Läromedlet riktar sig till grundskolans senare årskurser.

Beställ här

 

Bild på elev som håller läromedlet Min framtid och ekonomi

Min framtid och ekonomi
Det här är det perfekta läromedlet att använda med elever inför deras gymnasieval. Eleverna får lära sig mer om, och reflektera över, framtida karriärvägar och yrkesval. Förutom att eleverna får kartlägga sina förmågor och öva på att sätta personliga mål får de lära sig hur man sköter sin privatekonomi och det samhällsekonomiska kretsloppet.

Läromedlet riktar sig till årskurs 8-9.

Beställ här

 

Möjligheternas samhälle
En digital utbildning som går igenom entreprenörskapets betydelse för individen, företagens roll i samhället, hur Sverige har utvecklats historiskt samt hur framtidens arbetsliv kan komma att se ut. Utbildningen innehåller fyra avsnitt och beräknad tidsåtgång är 8-10 lektionstillfällen. Utbildningen är tänkt att genomföras i helklass med kompletterande hemuppgifter.

Rekommenderas från åk 4

Till utbildningen

Tilläggsaktiviteter

Vill du ta del av lärarhandelningar, digitala lärmoduler, digitala spel, filmer, kreativitetövningar och mycket mer? Logga in eller registrera dig som användare på hemsidan, där får du kostnadsfritt tillgång till allt du behöver för att komma igång med entreprenöriellt lärande.

Kontakt

Elin Henningsson
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.
Christoffer Orsander
Projektledare, Stockholm
Kontakta mig om:
Du är lärare, skolledare eller SYV och vill veta mer om Ung Företagsamhet på grundskolan.